Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Komunikat z wymianą Tajemnic na luty 2019 r..
 

 

 
 
  Trep-bosman    AnnaE

 

Czcigodne Damy, Dostojni Rycerze ŻRFF!
Od pierwszej niedzieli lutego  będziemy rozważać Tajemnice Różańca Świętego zgodnie z poniższym wykazem.
Proszę o potwierdzenie trwania na modlitwie z ŻRFF swoim zelatorom.

Niech nas Pan Bóg prowadzi!
+

 

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >   
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Agent
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Tabula rasa 
    * Narodzenie Pana Jezusa fatuswombatus 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Drogosław 
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Marple
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Moherowy Beret
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Jagna 13
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Sagitarius
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Mania 
    * Ustanowienie Eucharystii Adulta 
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Ethanol 
    * Biczowanie Pana Jezusa Gapheu  
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa eliasz  
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Davenia 
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Christoforos 
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa  Jerzy Andrzej
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Rosariox
    * Zesłanie Ducha Świętego Marianx/AnnaE
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Anika
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Jacownik
     
Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie miś Korbiniana
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Salcia
    * Narodzenie Pana Jezusa Razar 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Silvarerum
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Zazula 
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Cathelineau 
    * Biczowanie Pana Jezusa Gromit
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Wachmistrz
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Faustyna 
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Murdelio 
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa KAnia - zelatorka 
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Luta 
    * Zesłanie Ducha Świętego Żona Murdelio
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Skrzypek 
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Jasiek 
     
Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Isia
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety (nie)dzielna
    * Narodzenie Pana Jezusa Jon
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Danna
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Wesołyjanek 
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Jesienna 
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Rajdowski 
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Krzychol66  
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Chłodny Żółw 
    * Ustanowienie Eucharystii Anya
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu JuliaMariaProksa
    * Biczowanie Pana Jezusa Mała Mi
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa JMK
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Mi
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Wolfwind
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Szylkrecik
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Były Elektryk
    * Zesłanie Ducha Świętego Krycha
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Papuga
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Dijon
     
Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer   
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Alhibiades 
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Ksantypa
    * Narodzenie Pana Jezusa Morana
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Plen 
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Kazimiera
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Pawel
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej DarkH
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Porys
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Alien Life Form 
    * Ustanowienie Eucharystii Rwitek
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Ireneusz
    * Biczowanie Pana Jezusa Jahos
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Antoni
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię KrzysztoFW
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Ziapart
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Palpio 
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa lukrecja
    * Zesłanie Ducha Świętego Thom
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny iMarysia
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Darman - zelator
     
Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej <na FForum Sagatus>  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Niebieska
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Esperance 
    * Narodzenie Pana Jezusa celnik.mateusz
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Dario68
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Anett190
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Kamykowa
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Rucit
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Bluszczyk Kurdybanek
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Yusek
    * Ustanowienie Eucharystii Maryl(k)a
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Zakamar
    * Biczowanie Pana Jezusa Notoryczna
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Sagatus
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Pablo
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Mj
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Bolka
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Zalas
    * Zesłanie Ducha Świętego Kachna Grubachna 
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Trep
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Maltizzy
     
Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki   
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Gloomy
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Pink Lady
    * Narodzenie Jezusa Anastazja
    * Ofiarowanie Jezusa w świątyni Pani Misiowa
    * Odnalezienie Jezusa w świątyni Beata
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Jezusa w Jordanie Krystek
    * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Marcin
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Fiona
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Misiek z Sokołówki
    * Ustanowienie Eucharystii Cyrylica
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Ichtigo
    * Biczowanie Jezusa seventh son
    * Cierniem ukoronowanie Jezusa Kazia
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię AHAWA
    * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Mamucha
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (bardzo) cichy wielbiciel
    * Wniebowstąpienie Chrystusa Osioł
    * Zesłanie Ducha Świętego Nemka
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Dama Helena
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Trudnoonik
     
Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Bender Bending Rodriguez - zelator
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety racingggirl
    * Narodzenie Pana Jezusa Vanitas
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Gambit
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Hyacinthus Stanislaus
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Voynar
    * Biczowanie Pana Jezusa Erjot
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa mi
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Romeus
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Owocek Leśny
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Kitchener
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Ombretta
    * Zesłanie Ducha Świętego Julka13
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Lucius
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Katy
     
Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Maria 116
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Cosubnicus
    * Narodzenie Pana Jezusa tereska
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni nanek
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Luksja
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie A Glasgow
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej ks. Marek
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Yanka
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor mi
    * Ustanowienie Eucharystii Piotras
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Bieggoo
    * Biczowanie Pana Jezusa Gerwazy
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MaciejGnyszka
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Gniewko
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Teresa - zelatorka
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Tatiana
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Janeite 
    * Zesłanie Ducha Świętego KaGieBe
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Meliaszka
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Tadeusz Zakrzewski
     
Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus  ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S   
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie bimekszwili
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Ola S
    * Narodzenie Pana Jezusa teresa.55
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Mari
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni AdamM
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Pref de Zoo
    * Biczowanie Pana Jezusa polipid
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Iwona
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię ania_s
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Bonnie Black
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa faustyna
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Ola S za Sorokę
    * Zesłanie Ducha Świętego Ziri
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Rybka27am
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi katarzyna
     
Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk    
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Justice
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Mruk tymczasowo
    * Narodzenie Pana Jezusa Mah
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Przepióreczka
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni KatarzynaR
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Hh
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Ewelina
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Mathias von Liechtenstein
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Mruk
    * Ustanowienie Eucharystii ElaR
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Aurea
    * Biczowanie Pana Jezusa Jurek
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Kajetan Rajski
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Elrond
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Magdalena
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Michałowo48
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Smok Zygmunta
    * Zesłanie Ducha Świętego Tata-niki
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Krtek00857
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Minttu
     
Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Aneta E
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Andriusza
    * Narodzenie Pana Jezusa Trepek
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Babola
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Tiger
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Amersand
    * Biczowanie Pana Jezusa Frania
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MagdaD
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Octavarium
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Octavarium – Zelator
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Sylwia 
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Latarnik 
    * Zesłanie Ducha Świętego Aneta
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Vexilifer 
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Tyborek
     
Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie KingaS
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Oliwka1
    * Narodzenie Pana Jezusa Basia
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Isia
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Dorosegr
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Asienka
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Mąż Asieńki
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Tekla
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor KonradS
    * Ustanowienie Eucharystii Celine
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu marniok
    * Biczowanie Pana Jezusa Elo
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa marniok
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Elo
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa EwaS
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa KingaS
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Oliwka1
    * Zesłanie Ducha Świętego Basia
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Isia
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Dorosegr
     
Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Edit 
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Teofila_Bepko 
    * Narodzenie Pana Jezusa KaWa7  
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Karena
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Opaves  
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu mudek
    * Biczowanie Pana Jezusa Magdzia  
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa dziadek_do_orzechów
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Beatajz
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa SzEm 
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa szara_mysz
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Modraszek 
    * Zesłanie Ducha Świętego Hilda Srebrna
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Przemko  
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Jade
     
Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL   
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie ElkaZet 
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Piotr72 
    * Narodzenie Pana Jezusa Emigratka 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni JPL - zelator
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Iarema 
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Elfik 
    * Biczowanie Pana Jezusa Kicior 
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Araghorn 
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Gabryela  
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Krzysztof Kałębasiak 
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Gościu od snów 
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Salvatore
    * Zesłanie Ducha Świętego Jolak 
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Yepa
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Jeremiasz
     
Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria   
    lut-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie andrzej_1580
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Mmaria
    * Narodzenie Jezusa Adrian
    * Ofiarowanie Jezusa w świątyni JulaK
    * Odnalezienie Jezusa w świątyni Małgosia
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Cyrylica (tymczasowo)
    * Biczowanie Jezusa Helena 
    * Cierniem ukoronowanie Jezusa Kama
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Marcin
    * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa JnK
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Éowina
    * Wniebowstąpienie Chrystusa Paweł2
    * Zesłanie Ducha Świętego Cyrylica
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Cyrylica
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Natenczas
 

   
 

 Bóg zapłać osobom rozważającym tymczasowo powierzone Tajemnice i w miarę możliwości proszę o opiekę nad nimi i w tym miesiącu.

____________________________________________________________

Miejsce przy Tajemnicy zajęte tymczasowo przez inną osobę, to miejsce przygotowane być może dla Ciebie czy Twoich bliskich. 

Przybywajcie. 

 

Może jeszcze ktoś jest w stanie poświęcić na modlitwę 5 minut dziennie swojego wolnego czasu?
Tyle trwa modlitwa jedną dziesiątką różańca.


Wypisać można się bez problemu, a może akurat ktoś odkryje miejsce dla siebie w ŻRFF na stałe?
Każdy ma za co ofiarować tę modlitwę. Będąc w Róży ma zasługę odmówienia całego różańca, chociaż rozważy tylko jedną Tajemnicę. Zapomnienie o modlitwie w danym dniu nie jest obciążone grzechem. Jest brakiem zasługi.

Zapraszam do wspólnej modlitwy z ŻRFF.

____________________________________________________________

 Zapisy w jednym z wątków:

pismejker.yuku.com/topic/32/Przydaaby-si-Dama-albo-Rycerz-zgoszenia-ywego-R#.UtfwS7QeUgQ

excathedra.pl/index.php

www.ivrp.pl/viewtopic.php