Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Raport, maj 2018 r.

 

 

 

Cyfra w nawiasie przy nicku oznacza liczbę miesięcy bez potwierdzenia wspólnej z ŻRFF modlitwy. Jeśli ktoś jednak modli się z nami, proszony jest o potwierdzenie mailem do mnie i Swojego Zelatora.
Gdyby jakiś user czytał ten wątek, jeszcze nie był Płatkiem jednej z naszych Róż, a chciałby nim zostać, niech zgłosi swój akces drogą mailową.
Kilka tajemnic, czasem rozważanych tymczasowo przez zastępców, czeka na swoich Rycerzy. 
 

 

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >

V-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Adulta
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Ethanol
* Narodzenie Jezusa Gapheu
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni eliasz
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Davenia
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Jezusa w Jordanie Christoforos
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Jerzy Andrzej
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Rosariox
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Marianx/AnnaE
* Ustanowienie Eucharystii Anika
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Jacownik
* Biczowanie Jezusa Agent
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Tabula rasa
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię fatuswombatus
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Drogosław
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Marple
* Wniebowstąpienie Chrystusa Moherowy Beret
* Zesłanie Ducha Świętego Jagna 13
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Sagitarius
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Mania 

Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia


18-04
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie KAnia - zelatorka
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Luta (1)
* Narodzenie Pana Jezusa Żona Murdelio
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Skrzypek (1)
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Jasiek
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu miś Korbiniana
* Biczowanie Pana Jezusa Salcia
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Razar
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Silvarerum
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Zazula (1)
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Cathelineau
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Gromit
* Zesłanie Ducha Świętego Wachmistrz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Faustyna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Murdelio 

Róża trzecia; Patron św.Maksymilian Maria Kolbe;
   
Promotor- ks. Marcin Socha; Zelatorka- jesienna
   
    maj 2018
CZĘŚĆ TAJEMNICA PŁATEK
     
I- *Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Anya
TAJEMNICE *Nawiedzenie świętej Elżbiety Ben (2)
RADOSNE *Narodzenie Pana Jezusa Mała Mi
  *Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni EzraP (2)
  *Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Mi
II- *Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Wolfwind (2)
TAJEMNICE *Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Szylkrecik
ŚWIATŁA *Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Były Elektryk
  *Przemienienie Pańskie na górze Tabor Krycha
  *Ustanowienie Eucharystii Papuga
III- *Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Dijon
TAJEMNICE *Biczowanie Pana Jezusa Ella (2)
BOLESNE *Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa (nie)dzielna
  *Dźwiganie krzyża na Kalwarię Jon
  *Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Danna (2)
IV- *Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Wesołyjanek (2)
TAJEMNICE *Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa jesienna - zelator
CHWALEBNE *Zesłanie Ducha Świętego Rajdowski
  *Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny krzychol66 (1)
  *Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Chłodny Żółw (2)
     

 

 

Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej <na FForum Sagatus>  


V-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Maryl(k)a
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Zakamar (1)
* Narodzenie Jezusa Notoryczna
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Sagatus
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Pablo
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Jezusa w Jordanie Mj
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Bolka
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Zalas
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Kachna Grubachna
* Ustanowienie Eucharystii Trep
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Maltizzy
* Biczowanie Jezusa Niebieska
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Esperance
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię celnik.mateusz
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Dario68
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Anett190
* Wniebowstąpienie Chrystusa Kamykowa
* Zesłanie Ducha Świętego Rucit
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Bluszczyk Kurdybanek
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Yusek

 

 

 

 

 

Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki


18-05
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Cyrylica
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Ichigo
* Narodzenie Jezusa seventh son
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Kazia
* Odnalezienie Jezusa w świątyni AHAWA
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Jezusa w Jordanie Mamucha
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej (bardzo) cichy wielbiciel
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Osioł
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Nemka
* Ustanowienie Eucharystii Dama Helena
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu trudnoonik
* Biczowanie Jezusa Pink Lady
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Tormann
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Anastazja
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Pani Misiowa
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Beata
* Wniebowstąpienie Chrystusa Krystek
* Zesłanie Ducha Świętego Marcin
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Fiona
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Misiek z Sokołówki

 

 

Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium


V-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Octavarium – Zelator
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Sylwia (1)
* Narodzenie Jezusa Latarnik (1)
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Aneta
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Vexilifer (1)
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Tyborek
* Biczowanie Jezusa Aneta E
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Andriusza
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Trepek
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Babola
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Tiger
* Wniebowstąpienie Chrystusa Amersand (1)
* Zesłanie Ducha Świętego Frania
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Magda D (1)
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Octavarium 

 

Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz


V-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie SzEm
* Nawiedzenie świętej Elżbiety szara_mysz
* Narodzenie Jezusa Modraszek
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Hilda Srebrna
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Przemko
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Jade
* Biczowanie Jezusa Edit
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Teofila_Bepko
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię KaWa7
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Karena
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Opaves
* Wniebowstąpienie Chrystusa mudek
* Zesłanie Ducha Świętego Magdzia
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny dziadek_do_orzechów
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Beatajz 

 

 

 

Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria <mm13a@o2.pl>Część Tajemnica 05-V-18
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie JnK
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Éowina
* Narodzenie Jezusa Paweł2
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Cyrylica
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Cyrylica
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Mirella
* Biczowanie Jezusa andrzej_1580
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Mmaria
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Adrian
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa JulaK
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Małgosia
* Wniebowstąpienie Chrystusa Cyrylica (tymczasowo)
* Zesłanie Ducha Świętego Helena
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Kama
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Marcin