Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Wymiana Tajemnic, wrzesień 2018 r.
 

 
 
  Trep-bosman    AnnaE

 

Czcigodne Damy, Dostojni Rycerze ŻRFF!
Od pierwszej niedzieli września będziemy rozważać Tajemnice Różańca Świętego zgodnie z poniższym wykazem.
Proszę o potwierdzenie trwania na modlitwie z ŻRFF swoim zelatorom.

Niech nas Pan Bóg prowadzi!
+

 

wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Moherowy Beret
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Jagna 13
* Narodzenie Pana Jezusa Sagitarius
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Mania
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Adulta
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Ethanol
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Gapheu
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia eliasz
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Davenia
* Ustanowienie Eucharystii Christoforos
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Jerzy Andrzej
* Biczowanie Pana Jezusa Rosariox
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Marianx/AnnaE
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Anika
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Jacownik
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Agent
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Tabula rasa
* Zesłanie Ducha Świętego fatuswombatus
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Drogosław
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Marple

Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia <anusiakosz@wp.pl>
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Cathelineau
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Gromit
* Narodzenie Pana Jezusa Wachmistrz
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Faustyna
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Murdelio
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu KAnia - zelatorka
* Biczowanie Pana Jezusa Luta
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Żona Murdelio
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Skrzypek
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Jasiek
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa miś Korbiniana
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Salcia
* Zesłanie Ducha Świętego Razar
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Silvarerum
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Zazula

Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Jesienna
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Rajdowski
* Narodzenie Pana Jezusa Krzychol66
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Chłodny Żółw
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Anya
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Ben
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Mała Mi
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Vacat
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Mi
* Ustanowienie Eucharystii Wolfwind
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Szylkrecik
* Biczowanie Pana Jezusa Były Elektryk
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Krycha
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Papuga
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Dijon
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Vacat
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa (nie)dzielna
* Zesłanie Ducha Świętego Jon
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Danna
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Wesołyjanek

Róża czwarta; Patron - św. Rafał Kalinowski; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator – Darman, Dariusz DBonhoeffer
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Pawel
* Nawiedzenie świętej Elżbiety DarkH
* Narodzenie Pana Jezusa Porys
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Alien Life Form (1)
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Rwitek
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Ireneusz
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Jahos
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Antoni
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor KrzysztoFW
* Ustanowienie Eucharystii Ziapart
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Palpio
* Biczowanie Pana Jezusa lukrecja
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Thom
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię iMarysia
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Darman - zelator
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Alhibiades
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Ksantypa
* Zesłanie Ducha Świętego Morana
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Plen (1)
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Kazimiera

Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej <na FForum Sagatus>
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Kamykowa
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Rucit
* Narodzenie Pana Jezusa Bluszczyk Kurdybanek
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Yusek
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Maryl(k)a
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Zakamar
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Notoryczna
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Sagatus
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Pablo
* Ustanowienie Eucharystii Mj
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Bolka
* Biczowanie Pana Jezusa Zalas
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Kachna Grubachna
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Trep
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Maltizzy
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Niebieska
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Esperance
* Zesłanie Ducha Świętego celnik.mateusz
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Dario68
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Anett190

Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Krystek
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Marcin
* Narodzenie Jezusa Człowiek
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Misiek z Sokołówki
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Cyrylica
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Jezusa w Jordanie Ichtigo
* Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej seventh son
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Kazia
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor AHAWA
* Ustanowienie Eucharystii Mamucha
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (bardzo) cichy wielbiciel
* Biczowanie Jezusa Osioł
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Nemka
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Dama Helena
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Trudnoonik
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Pink Lady
* Wniebowstąpienie Chrystusa Tormann
* Zesłanie Ducha Świętego Anastazja
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Pani Misiowa
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Robert Gorgon

Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Voynar
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Erjot
* Narodzenie Pana Jezusa mi
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Romeus
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Owocek Leśny
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Kitchener
* Biczowanie Pana Jezusa Ombretta
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Julka13
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Lucius
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Katy
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Bender Bending Rodriguez - zelator
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa racingggirl
* Zesłanie Ducha Świętego Vanitas
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Gambit
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Hyacinthus Stanislaus

Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie A Glasgow
* Nawiedzenie świętej Elżbiety ks. Marek
* Narodzenie Pana Jezusa Yanka
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni mi
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Piotras
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Bieggoo
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Gerwazy
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MaciejGnyszka
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Gniewko
* Ustanowienie Eucharystii Teresa - zelatorka
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Tatiana
* Biczowanie Pana Jezusa Janeite
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa KaGieBe
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Meliaszka
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Tadeusz Zakrzewski
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Maria 116
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Cosubnicus
* Zesłanie Ducha Świętego tereska
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny nanek
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Luksja

Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Pref de Zoo
* Nawiedzenie świętej Elżbiety polipid
* Narodzenie Pana Jezusa Iwona
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni ania_s
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Bonnie Black
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu faustyna
* Biczowanie Pana Jezusa Ola S za Sorokę
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Ziri
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Rybka27am
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa katarzyna
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa bimekszwili
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Ola S
* Zesłanie Ducha Świętego teresa.55
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Mari
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi AdamM

Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Hh
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Ewelina
* Narodzenie Pana Jezusa Mathias von Liechtenstein
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Mruk
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni ElaR
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Aurea
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Jurek
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Kajetan Rajski
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Elrond
* Ustanowienie Eucharystii Magdalena
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Michałowo48
* Biczowanie Pana Jezusa Smok Zygmunta
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Tata-niki
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Krtek00857
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Minttu
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Justice
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Mruk tymczasowo
* Zesłanie Ducha Świętego Mah
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Przepióreczka
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi KatarzynaR

Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Amersand
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Frania
* Narodzenie Pana Jezusa MagdaD
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Octavarium
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Octavarium – Zelator
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Sylwia
* Biczowanie Pana Jezusa Latarnik
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Aneta
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Vexilifer
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Tyborek
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Aneta E
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Andriusza
* Zesłanie Ducha Świętego Trepek
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Babola
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Tiger

Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Moherowy Beret
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Jagna 13
* Narodzenie Pana Jezusa Sagitarius
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Mania
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Adulta
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Ethanol
* Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Gapheu
* Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia eliasz
* Przemienienie Pańskie na górze Tabor Davenia
* Ustanowienie Eucharystii Christoforos
III - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Jerzy Andrzej
* Biczowanie Pana Jezusa Rosariox
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Marianx/AnnaE
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Anika
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Jacownik
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Agent
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Tabula rasa
* Zesłanie Ducha Świętego fatuswombatus
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Drogosław
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Marple

Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie mudek
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Magdzia
* Narodzenie Pana Jezusa dziadek_do_orzechów
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Beatajz
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni SzEm
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu szara_mysz
* Biczowanie Pana Jezusa Modraszek
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Hilda Srebrna
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Przemko
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Jade
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Edit
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Teofila_Bepko
* Zesłanie Ducha Świętego KaWa7
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Karena
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Opaves

Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Elfik
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Kicior
* Narodzenie Pana Jezusa Araghorn
* Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Gabryela
* Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Krzysztof Kałębasiak
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Gościu od snów
* Biczowanie Pana Jezusa Salvatore
* Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Jolak
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Yepa
* Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Jeremiasz
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Pana Jezusa ElkaZet
* Wniebowstąpienie Pana Jezusa Piotr72
* Zesłanie Ducha Świętego Emigratka
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny JPL - zelator
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Iarema

Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria
wrz-18
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Cyrylica (tymczasowo)
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Helena
* Narodzenie Jezusa Kama
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Marcin
* Odnalezienie Jezusa w świątyni JnK
II - TAJEMNICE BOLESNE * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Éowina
* Biczowanie Jezusa Paweł2
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Cyrylica
* Dźwiganie krzyża na Kalwarię Cyrylica
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Mirella
III - TAJEMNICE CHWALEBNE * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa andrzej_1580
* Wniebowstąpienie Chrystusa Mmaria
* Zesłanie Ducha Świętego Adrian
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny JulaK
* Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Małgosia