Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Intencje stałe Żywego Różańca dawnego FF

 

   AnnaE 

 

________________________________________________________________

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

_______________________________________________________________
" A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia; łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą! Otoczyły mnie bowiem nieszczęścia, których nie ma liczby, winy moje mnie ogarnęły, a gdybym mógł je widzieć, byłyby liczniejsze niż włosy na mej głowie, więc we mnie serce ustaje.
Panie, racz mnie wybawić; Panie, pospiesz mi na pomoc! "
(Ps 40,12)"
__________________________________________________
+ w intencji wszystkich tych, którzy w Psalmie 40 odnajdują siebie, aby Maryja, Matka dobrej rady, ubłagała dla nich łaskę Bożego Miłosierdzia i Siedem Darów Ducha Świętego.
__________________________________________________
+ dziękując za dar, jakim jest dla nas osoba i posługa Ojca Świętego Franciszka, prośmy w intencjach Piotra Naszych Czasów i za jego osobę, o siły na jeszcze wiele lat posługi Kościołowi.
__________________________________________________
+ za naszego Księdza Dyrektora
aby Pan dał mu siły duchowe i fizyczne niezbędnie potrzebne do poprowadzenia dzieła Żywego Różańca FF, tworzonego ku Bożej chwale na czwórforumku.
__________________________________________________

Za księdza Józefa proboszcza-emeryta parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie, obecnego proboszcza księdza Marka, obecnych księży wikariuszy oraz tych, którzy w przeszłości posługiwali w Parafii, o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

__________________________________________________
+ za kapłanów, aby wzorem Mistrza i Nauczyciela, kierowali się prawdziwą miłością.
+ za nowo wyświęconych kapłanów, aby swymi talentami ubogacali nasz Kościół Święty.
+ za ludzi młodych, aby otwartym sercem przyjmowali łaskę powołania do kapłańskiej posługi w Kościele.
+ błagalna: w intencji księdza Janusza,
+ za Księdza Piotra i wszystkich chorych i cierpiących kapłanów, aby znaleźli u wiernych zrozumienie i czynną miłość.
+ za chorego na Parkinsona księdza Zygmunta, o poprawę stanu zdrowia, o ulgę w cierpieniu i wsparcie w chorobie udzielane mu przez bliskich i znajomych,
+ za księży przeżywających poważne kryzysy kapłaństwa, wystawionych na pokuszenie - Boże łaskawy i litościwy, dodaj im sił w dochowaniu ślubów, a kobietom, które nieświadomie stały się narzędziem szatana, daj skruchę i opamiętanie,
+ za kapłanów liczących na wsparcie wspólnoty, której służą, aby już nigdy nie zawiedli się na niej i zawsze mogli liczyć na jej pomoc. Aby sen nie zmorzył ich uczniów, gdy oni sami cierpią w swoim Ogrójcu.
+ davenia: w intencji Pasterzy z naszej parafii: o siły w czasie próby, o wiarę, o nadzieję, o miłość,
+ w intencji Kevina, kapłana zagrożonego karą suspensy, o wyjaśnienie sprawy zgodnie z wolą Boga.
+ w intencji ks.Tomasza, o wytrwanie, siłę i opiekę Matki Bożej w bardzo trudnym dla niego okresie,
+ Módlmy się za księdza Jacka Pawlusa i księdza Artura Kozika
o błogosławieństwo Boże na kapłańskiej drodze życia.
+ Maciej: proszę pokornie o wsparcie modlitewne mojego powołania, a ja będę się też modlił za Was wszystkich.

+ w intencji księdza Wojciecha Ignasiaka o błogosławieństwo Boże  i opiekę Niepokalanej Maryi na każdy dzień posługi kapłańskiej,


Matko kapłanów, przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów, ku chwale Boga i dla naszego zbawienia
Amen.
__________________________________________________
+ za zmarłych kapłanów: 

+ za arcybiskupa Tokarczuka, biskupa Adama Śmigielskiego, ks. prof. Richarda J. Neuhausa, ks. prałata Jankowskiego i ks. Stanisława Gajewskiego, za o. Jana Mikruta,

+ za ks. kan. Tadeusza Kamińskiego,

+ za proboszcza ks. kan. Henryka Ciołkowskiego

https://archwwa.pl/wydarzenia/pogrzeb-ks-henryka-ciolkowskiego-3

+ za ks. Marka zamordowanego w Tunezji i wszystkich zamordowanych kapłanów, aby spożywany przez nich za życia Chleb Eucharystyczny, zapewnił im pełne wieczne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.


+ za wszystkich kapłanów cierpiących w sidłach nałogu alkoholowego, a zwłaszcza księdza Piotra, aby Bóg ich wyplątać i uzdrowić raczył,
+ za wszystkich kapłanów-apostatów, aby odważnie, z wiarą w Miłosierdzie Boże, wrócili do Matki-Kościoła,
__________________________________________________
+ za wszystkie dusze czyśćcowe,
+ aby wszyscy przez tę modlitwę różańcową ciągle odkrywali wartości tajemnic wcielenia i odkupienia, głosząc nieustanną chwałę Chrystusa.
__________________________________________________
+ intencja dziękczynna za piętnaście Róż ŻRFF,
Bogu dzięki za ich wszystkie Damy i Rycerzy.
__________________________________________________
+ w intencji powołania kolejnych Dam i Rycerzy Żywego Różańca FF,
_________________________________________________
+ w intencji pokoju i zgody między skłóconymi czwórForumowiczami.
Panie, niech będzie jak nam nakazałeś:
"Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie."
__________________________________________________
+ o wszystkie potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca FF, dla wszystkich Forumowiczów i odwiedzających tę stronę,

 

Za wszystkich zmarłych FForumowiczów:


Za zmarłych Forumowiczów:Mira - Maria DzierżawskaPawełG - Paweł GrabowskiPółkownik - Wiesław ZiemeckiBarba - Barbara KondrackaJotBe - Józef BuchtaEla (przyjaciółka Mani) - Elżbieta ZakrzewskaStragonarius - Jan TomaszkiewiczPaweł PaliwodaPrawicowiec - Jakub KachniarzDr. Morelas - Dariusz KulikowskiIacobus - Artur Wachnikluthien - Ewa Hauer-BrylewskaMarek (kaczysta) - Marek WaniewskiPhantom - Rafał TomaszkiewiczSoroka - Bogdan KrupskiMansur - Maciej Jachimczykbloger Marek Dymkowskiksiądz Sławomir Grzelazgred - Piotr GomułkiewiczIacomus Tersytes - Andrzej Jakób MajchrzakMareczek - Marek M. BernaciakDamy ŻRFF: Anna Urszula, Otylia, Ewa. R.I.P.+++ R.I.P.<,_________________________________________________
+ o opamiętanie się i Dar rozumu dla osób drwiących z Kościoła katolickiego
+ o Dar rozumu i nawrócenie dla Adama Darskiego i wszystkich "zabawiających się" w satanizm,
__________________________________________________
+ w intencji Rafała Smoczyńskiego: o powrót na Bożą drogę,
__________________________________________________
+ w intencjach umieszczonych na forum Ex Cathedra, Rebelya.pl, IVRP.pl i pismejker.yuku.com/.
_________________________________________________
w intencjach:
+ przebłagania Miłosiernego Boga za odrzucony dar życia,
+ wzrostu szacunku dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres,
+ zapewnienia w ustawodawstwach wszystkich krajów bezwarunkowego prawa do życia każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci.
Niech ta modlitwa będzie naszą odpowiedzią na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II zapisane w encyklice Evangelium vitae:
"Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat" (EV, nr 100).
__________________________________________________
+ Boże, prowadź nasze dzieci Twoją drogą i błogosław im.
__________________________________________________
+ Niech Najświętsza Maryja Panna w niebie wstawia się za wszystkimi naszymi bliskimi zmarłymi i umacnia w nas wiarę w ostateczne zmartwychwstanie.
__________________________________________________
+ w intencji wszystkich psychologów i psychiatrów, aby zaczęli odważnie pomagać wszystkim homoseksualistom potrzebującym i szukającym takiej pomocy.
__________________________________________________
+ w intencji wszystkich małżonków, aby wspominając najpiękniejsze chwile swojego związku, wytrwale i z radością budowali przyszłość swoich rodzin - wszak "MIŁOŚĆ NIE PAMIĘTA ZŁEGO".
__________________________________________________
+ w intencji uwolnienia zniewolonych wszelkimi nałogami,
a zwłaszcza Andrzeja C. i Kokosza,
__________________________________________________
+ w intencji Phantoma: Maryjo Niepokalana, uproś mu łaskę życia wiecznego,
+ Rafał: o zdrowie dla Karppatyczak.
__________________________________________________
+ AnnaE: Za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, bliskich, znajomych,
Boże Miłosierny, przygarnij ich do siebie.
______________________________________________________

 

+ Cyrylica:
+ za moją siostrę Anię - o zdrowie, siły i cierpliwość
+ o zdrowie dla mojego szwagra Jana
+ za ich dzieci z rodzinami
+ za Anię, Adriana i inne osoby zagrożone utratą pracy - żeby jej nie straciły, a w razie jej utraty znalazły nową
+ o zdrowie dla moich wnusiów - Kajtka i Nikodema, żeby wyzbyli się agresji i lenistwa i byli posłuszni
+ za Sabinę - o zdrowie, rozum i rozsądek, odpowiedzialność, rozwiązanie problemów w pracy i w życiu, bezpieczeństwo w czasie licznych podróży
+ za Dawida - o zdrowie i rozwiązanie problemów w pracy
+ dziękczynna za wysłuchane modlitwy i otrzymane łaski
+ za Anię i Marcina - o rozwiązanie problemów, o miłość i zgodę, o siły i zdrowie dla nich,
o opamiętanie dla Marcina, żeby zaczął się interesować domem i dziećmi i lepiej traktował rodzinę, za Anię - o powodzenie na studiach podyplomowych i dary Ducha Świętego, o bezpieczeństwo rodziny w czasie dojazdów, + dziękczynna za uratowanie życia w czasie wypadku i za znalezienie pracy przez Marcina i pozdawane egzaminy
+ o zdrowie dla mnie i mojego męża
+ za Helenkę - o zdrowie, żeby nie miała problemów finansowych, o zdrowie dla jej córki Beatki i synów z rodzinami, powodzenie dla Beatki na aplikacji
+ za Andrzeja i Grażynę - o zdrowie dla nich, dzieci i wnusiów, trzeźwość dla Andrzeja, rozwiązanie problemów finansowych i żeby Grażyna nie straciła pracy
+ za małżeństwo, które pragnie dziecka - o dar rodzicielstwa, o zgodę w rodzinie i rozwiązanie problemów finansowych
+ za Barbarę i Krzysztofa - o zdrowie, o zdrowie dla wszystkich wnuczków
+ dziękczynna za udaną operację Krzysztofa
+ za Damiana i Sebastiana - o bezpieczną jazdę, szczęśliwy powrót do domu z trasy, o zdrowie dla nich i ich rodzin
+ za Konrada i Ewę - o zdrowie i zgodę w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych
+ za dziesięcioletnią Kingę, ich córkę, i czteroletniego Norberta, jej brata - o właściwą diagnozę, prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia
+ za Dominikę i Konrada- o zdrowie i zgodę w rodzinie
+ za dusze w czyśćcu cierpiące
___________________________________________________

+ Módlmy się za Anię: niech Maryja Niepokalana otoczy ją płaszczem swej opieki i wspomaga nieustannie
___________________________________________________
+ Jagna 13: w intencji zagrożonego rozpadem małżeństwa Pawła i Jadwigi, o miłość i wzajemne przebaczenie
___________________________________________________
+ Beata: o światło Ducha św i mądrość oraz o podjęcie właściwej decyzji co do swojej przyszłości dla Kazimierza,
+ o nawrócenie mojego Męża oraz o łaskę pojednania i przebaczenia w mojej Rodzinie.
___________________________________________________
+ Consumer - o Opiekę Bożą nad nim i jego bliskimi. O dobrą diagnozę i skuteczne leczenie żony,
Niech Maryja otoczy tę rodzinę płaszczem swej opieki.
__________________________________________________
+ o łaskę Wiary, Nadziei i Miłości dla wątpiących i niewierzących
__________________________________________________
+ Jacownik:
W intencji Łukasza o rozsądek w podejmowaniu decyzji, by przy ich podejmowaniu nie ranił swoich bliskich i by doceniał i docenił to kim jest, i co w życiu otrzymał.
W intencji mojej rodziny i rodziny moich przyjaciół
W mojej intencji,
W intencji Kazimierza, Ireny, Ewy, Agnieszki i Magdy i ich rodzin.
W intencji rodziny moich przyjaciół i ich planów w związku z rozpoczętą inwestycją, o powodzenie i Boże błogosławieństwo w tych planach.
+ o zdrowie dla Marcina, syna moich przyjaciół;
+ w intencji Grażyny i Mirka, o pojednanie w ich rodzinie.
+ w intencji Hani, chorej na raka,
Niech Bóg ją wspomaga, i daje nadzieje i zdrowie...
Maryjo, uzdrowienie chorych, módl się za nami!
__________________________________________________

miś Korbiniana:
+ o wierną miłość do Pana Jezusa, pilność i pracowitość dla Karoliny, Kazia i Jasia,
+ w intencji Andrzeja, o uwolnienie z licznych zniewoleń, + o nawrócenie i uzdrowienie z homoseksualizmu Sebastiana i Wilhelma,
+ o nawrócenie i uzdrowienie Ireny,
+ o nawrócenie i uzdrowienie Ottona,
+ o nawrócenie i uzdrowienie Niny,
+ o nawrócenie i uzdrowienie Ahmeda,
+ o uwolnienie z niewoli długów i dobrą pracę dla Mikołaja,
+ za dusze Aleksandry, Włodzimierza, Władysława, Bogdana, Wiesława,
Ewy, Adama, Maksymiliana, Wojciecha, Rafała, + za Genowefę i Janusza: R.I.P.

+ o uzdrowienie Maji, + o zdrowie dla Doroty,
+ o wierność sakramentom dla Marii.

____________________________________________________

+ o opamiętanie dla prześladujących fizycznie i psychicznie drugiego człowieka,
__________________________________________________
+ o Dar rozumu dla tych, którzy bezmyślnie i złośliwie niszczą efekty cudzej pracy mające służyć wielu osobom.
__________________________________________________
+ w intencji Helenki i jej rodziny: o opamiętanie się jej męża. Matko Niepokalana, weź ją pod swoją troskliwą opiekę.  Przymnóż jej zdrowia, którego potrzebuje.
__________________________________________________
+ w intencji Andrzeja o powrót do zdrowia i pełni sił, o wyjście z długów i problemów. Panie, pomóż mu, bo ledwie już dźwiga swe życie. Maryjo Niepokalana, weź go w swoją opiekę.
__________________________________________________

+ w intencji Urszuli: Panie, udziel jej i jej rodzinie łask, których potrzebują,

__________________________________________________
+ Reklama: za sprawę w której nadzieja już prawie umarła. Niech się dzieje wola Pana ale niech On da ludziom siły bez których nie dadzą rady.
__________________________________________________
+ Inez: o czułą i troskliwą Opiekę Bożą nad Inez i jej rodziną,
+ o uzdrowienie i uwolnienie z nałogu męża, o całkowite nawrócenie do Boga.
_________________________________________________
+ Andrzej: w intencji wyrwania z sideł szatańskich i nawrócenia, skruszenia zatwardziałego serca, zamkniętego na własne dzieci i rodzinę,
+ w intencji uzdrowienia relacji między ojcem i synem,
__________________________________________________
+ Marple: o uzdrowienie mojego męża Piotra
+ proszę o Boże światło i rozeznanie dla mnie i o wytrwanie
+ o nawrócenie dla moich rodziców i chrzestnych
+ o wiarę i zdrowie dla moich dzieci,
+ za rodziny oczekujące narodzin dziecka,
+ za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za naszych najbliższych zmarłych, za dusze dzieci, które zmarły przed narodzeniem,
__________________________________________________
+ w intencji Iaremów: o błogosławieństwo Boże na każdy dzień,
__________________________________________________
+ Cathelineau: proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mojej małżonki Elżbiety, o trafną diagnozę i skuteczne leczenie,
+ w intencji powrotu do zdrowia mojej córki Aleksandry (częstoskurcze komorowe),
+ o łaskę wiary, siły do znoszenia doświadczeń i radość życia dla mnie.
__________________________________________________
+ Ethanol: o zdrowie i dobrą pracę,
+ o uzdrowienie dla cierpiącej Sok.
__________________________________________________
+ W intencji em_gie: niech Dobry Pan Bóg pomoże jemu w realizacji przedsięwzięć,
+ dziękczynna: za wielką i bezinteresowną pomoc udzieloną mi przez em_gie,
+ dziękczynna: za pomoc okazaną mi przez Miśka z Sadyby,
Błogosław Panie im samym i ich rodzinom
__________________________________________________
+ Za pracowników naukowych, którzy, w pogoni za "własną prawdą" zapomnieli o Bogu. O nawrócenie.
__________________________________________________
+ W intencji Miśka z Wrocławia: jest w ciężkiej depresji. Porzucony w zeszłym roku przez żonę, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Ulituj się nad nim Panie: wskaż mu cel i sens dalszego życia. Matko Niepokalana, otocz go płaszczem swej opieki.
_____________________________________
+ Atanazy: o światło Ducha Świętego i odwagę dla wyznawców anglikanizmu, którym Bóg zasiał w sercach tęsknotę za jednym Pasterzem i jedną Owczarnią, aby wstąpili na drogę do Kościoła Katolickiego.
+ dziękczynna za otrzymaną pracę.
_____________________________________
+ ŻRFF, dziękczynna: o Błogosławieństwo Boże dla Smoka Mlekopija i jego rodziny,
_____________________________________
+ Nelka Dyrektorka: za moją siostrę, o powrót do zdrowia i łaskę spowiedzi,
+ o zdrowie dla taty,
+ za mojego przyjaciela, który chce odejść z kapłaństwa.
_____________________________________
+ Paweł: Maryjo Niepokalana, to dla Ciebie i Twego Syna mój trud i staranie. Dopomóż doprowadzić dzieło CSM do końca, ku Bożej chwale.
Maryjo Niepokalana, pomóż w przezwyciężeniu poważnych trudności w dalszej pracy przy tłumaczeniu Cantigas.
_____________________________________
+ AnnaE: W ramach duchowej adopcji Tyborka:
o błogosławieństwo Boże i czułą opiekę Niepokalanej Mateńki na dalszą, zgodną z powołaniem, drogę życia.
_____________________________________
+ ks. Jacek: w intencji parafii, której służę,
+ w mojej intencji,
_____________________________________
+ w intencjach ks. Piotra, o błogosławieństwo i wzrastanie w świętości,
_____________________________________
+ W intencji Andrzeja, Anety i ich dzieci, o błogosławieństwo Boże i opiekę Niepokalanej Maryi Panny.
Święty Józefie, wstawiaj się za nimi.
_____________________________________
+ Ethanol: O modlitwę poproszę. Stres mnie wykańcza od czterech miesięcy. Nie mam już siły się modlić.
_____________________________________
+ za obywateli Korei Północnej konających w sześciu olbrzymich obozach koncentracyjnych położonych w niedostępnych górskich wąwozach, o powrót do życia należnego dziecku Bożemu,
+ módlmy się w intencji wszystkich w tej chwili konających i cierpiących nieludzkie katorgi w "piekle na ziemi": we współczesnych obozach koncentracyjnych, łagrach, miejscach przeklętych i zapomnianych przez ludzi - ale nie przez Boga,
+ za więźniów obozu Yodok w Korei Płn. i wszystkich innych obozów śmierci.
Aby dostrzegli obok siebie Pana Jezusa konającego na Krzyżu i poczuli współczującą obecność Najświętszej Maryi Matki Bolesnej,
+ o jak najszybsze zaprzestanie bestialstwa, nawrócenie oprawców
+ o zapanowanie wolności i pokoju,
_____________________________________
+ za ofiary trzęsienia ziemi, katastrof i innych kataklizmów, o Boże Miłosierdzie dla zmarłych i dla żywych,
_____________________________________
+ Madziar: za dzieci umierające z głodu w Somalii
_____________________________________
+ Luta: polecam modlitwom nasze pierwsze, bardzo oczekiwane maleństwo.
_____________________________________
+ Yanka: o powrót do zdrowia i pełni sił. Święty Kamilu, pomóż wybłagać łaskę zdrowia.
_____________________________________
+ Osioł : o powrót do zdrowia i pełni sił,
_____________________________________
+ Modraszek: o powrót do zdrowia i pełni sił,
_____________________________________
+ W intencji Anety o uzdrowienie z choroby nowotworowej,
_____________________________________
+ Grzegorz: O poznanie i wierność woli Bożej w sprawie dotyczącej wielu ludzi.
_____________________________________
+ Mania: w intencji Joanny, nastolatki, której ojciec zginął w tragicznych okolicznościach. Dziewczyna zupełnie straciła chęć do życia i bardzo potrzebuje wsparcia modlitewnego.
Proszę także o modlitwę w intencji jej młodszej siostry i mamy, gdyż cała rodzina nadal nie może się otrząsnąć z tej tragedii.
_____________________________________
+ Leszek: o pokonanie nałogu palenia,
+ o wyjście z depresji,
_____________________________________
+ Janusz: o wyjście z problemów; moje sprawy zawodowe są teraz na zakręcie. Trochę się to wszystko plącze z innymi rzeczami.
+ za mnie i moją rodzinę,
_____________________________________
+ Fiona: za rodziców, aby miłosierny Pan Bóg uleczył ich z nienawiści, udzielił im łaski wiary i pomógł powrócić na łono Kościoła i do siebie nawzajem,
+ dla Fiony o łaskę wiary w sens tej modlitwy,
+ za chrześniaka Maksa, aby Bóg znalazł do niego drogę,
+ o odwagę i zaufanie w chorobie,
_____________________________________
+ Aurea:
+ za Papieża
+ za Kościół
+ za Polskę
+ aby wszyscy Ludzie stali się - Jak Niepokalana - Fiat Totus Tuus - Święci,

+ prośba o Ratunek.
+ AnnaE: niech Niepokalana Dziewica otoczy Aureę płaszczem swej opieki na drodze ku świętości.
_____________________________________
+ Cathelineau: O cud uzdrowienia dla Emilii chorej na nowotwór złośliwy mózgu. Jest już po trzech operacjach wycięcia guza, który ponownie odrasta i za każdym razem jest większy. Emilia to trzydziestokilkuletnia kobieta, żona, mama Kacpra i Kuby. Lekarze twierdzą, że ma małe szanse, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę w imieniu męża i synów o modlitwę.
_____________________________________
+ w intencji Marka: R.I.P.
Marek Dymkowski, znany wśród frondowiczów jako marekdym. Jego blog jest wspaniałym świadectwem walki z nieuleczalną chorobą,
_____________________________________
+ Mak: Za wstawiennictwem bł. Stanisława Papczyńskiego o cud i przyjście na świat zdrowego dziecka. Chodzi o sytuację zdiagnozowanego tzw. poronienia wewnętrznego.
_____________________________________

+ w intencji Darka: o wyzwolenie z sideł nałogu,
_____________________________________
+ Krtek: dla mojej mamy o łaskę Miłości do Niepokalanej,
_____________________________________
+ Teofila Bepko:
+ we wszystkich intencjach ŻRFF,
+ za duchowieństwo, a zwłaszcza za biskupów i proboszczów, o większą otwartość na inicjatywy zmierzające do większej dbałości w sprawowaniu liturgii i o rozwój Mszy trydenckiej,
+ za środowiska katolickie w Polsce o umiejętność zgodnego działania i szukania porozumienia,
+ za Agnieszkę i Jerzego, za Ewę i Marka - o wszelkie potrzebne łaski,
+ za Piotra - o Boże błogosławieństwo i dobrą pracę, o siły i zdrowie,
+ za Marysię - o cud zdrowia i ratunek dla jej małżeństwa,
+ za Janka i Zuzię - o dary Ducha Świętego i o życie zgodne z powołaniem,
+ za Władysławę - o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski,
+ za Małgosię i Kazika - dziękczynna za wyjście z kryzysu małżeńskiego,
+ w intencji mojej rodziny - o miłość, pokój, radość, zdrowie, siły i odwagę.
_____________________________________
+ prostychlop: Bardzo proszę o modlitwę za moje małżeństwo, które przeżywa wielki kryzys. Bóg zapłać.
_____________________________________
+ Paweł: Matko Najświętsza, ratuj duszę mojej mamy, Janiny. AMEN!
_____________________________________

+ w intencji Edyty, o powrót do zdrowia,
_____________________________________
+ W Intencji Dywizji - o Uzdrowienie i o Świętość. O Świętość dla Rodziny Dywizji,
_____________________________________
+ Adulta: o zdrowie dla Justyny i o znalezienie pracy dla Tomasza,

+ o modlitwę za mnie, bo w środę idę do szpitala na usuniecie woreczka,
+ za pewnego TR o to by uwolnił się z nałogu picia piwa i nie niszczył swojej rodziny.
_____________________________________

+ Sagitarius: o nawrócenie mamy Ireny i brata Roberta,
+ o opiekę Matki Bożej nad naszą rodziną,
+ o pracę dla Renaty i Tomasza
+ o dary Ducha Św. dla kapłanów
+ o dar Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących
_____________________________________
+ Ulaa: za moją córkę Urszulę, o nieustanne wsparcie Ducha Św. w jej dalszym życiu.
_____________________________________
+ Misiek z Sokołówki: moja przyjaciółka Asia ma toczniaka. I dwie córki. Statystycznie ma 5 lat życia. Proszę o modlitwę,,
+ o pracę dla mnie i wyjście z problemów,
+ o zdrowie, siły i cierpliwość dla całej rodziny,

+ o zdrowie dla małej Panny Misiówny (zagrożenie pląsawicą i chorobą reumatyczną), _____________________________________
+ Zbigniew: 9-letnia dziewczynka, córka koleżanki z pracy (matka chyba za bardzo nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji): cukier 360 jednostek. Jest źle. Proszę o jakieś trwalsze wspomnienie! Bardzo proszę.
______________________________________
+ Monika: o roztropność przy podejmowaniu życiowych decyzji, o zdrowie i siły, nieustannie o 7 Darów Ducha Świętego,
______________________________________
+ Andrzejwarchoł: za wyjście z trudnej sytuacji finansowej w życiu i o powodzenie w nowej pracy. Proszę o modlitwę za to abym pozbył się wszelkich nałogów i o zdrowie i szczęście dla mojego synka , żeby pozostał przy mnie.
Bóg zapłać.
______________________________________
+ dr Morelas: Pokornie proszę o wsparcie modlitewne dla naszego kolegi Mateusza w intencji jego zdrowia. Sprawa jest poważna! Westchnijcie, proszę, za naszym kolegą w swoich modlitwach. Mateusz jest uczestnikiem III Róży ŻRFF - nick - Wesoły Janek.
______________________________________
+ Mania:
+ Za wszystkich, którzy biorą udział w wyjaśnianiu przyczyn Tragedii Smoleńskiej
+ Za dziennikarzy, którzy narażają się na niebezpieczeństwo - w imię prawdy
+ Za Jarosława Kaczyńskiego, o zdrowie i ochronę,
______________________________________
+ Dywizja: Mam przerzuty czerniaka do kręgosłupa. W najbliższych dniach idę na operację. Proszę Matkę Bożą Królową Różańca Świętego o ratunek, a Was o MODLITWĘ,
______________________________________
+ w intencji pracy dla Andrzeja, zdrowie i zgodę w rodzinie.
______________________________________
+ IVumowicz: za moją rodzinę, żonę, dwóch synów i za mnie,
______________________________________
+ Atanazy: Żona jest w ciąży - niestety okazało się - że jest bardzo źle. Łącznie z zagrożeniem życia. Bardzo proszę o Wasze wsparcie modlitewne.
______________________________________
+ Ulaa: Za moja przyjaciółkę Elę, która oczekuje czwartego dziecka. Ten czas będzie dla niej bardzo trudny, ponieważ nie jest pełnosprawna ruchowo, a dodatkowo przed nią czwarta cesarka. Jest w złym stanie fizycznym i w dołku psychicznym. Dobrze, że ma mocne wsparcie męża. Proszę o objęcie jej i całej rodziny stałą modlitwą ŻRFF aż do rozwiązania (czyli do kwietnia przyszłego roku).
______________________________________
+ Mruk: za moje małżeństwo,
______________________________________
+ Paweł: Za duszę zmarłej Zofii + R.I.P.
______________________________________
+ Paweł: Oby zmarły Władysław spoczywał w pokoju,
+ za zmarłą adoptowaną córkę Władysława: R.I.P.,
+ by jego rodzona córka Lucyna nie poddała się trudnościom.

+ O Władeczka, brata Lucynki, żeby doznał ulgi w cierpieniu powodowanym przez radio-naświetlania po operacji raka prostaty.
______________________________________
+ Za Witka. Podjął leczenie. Żeby alkohol go nie niszczył, żeby mógł być znów ojcem dla swych dzieci, żeby wrócił do życia, napisał i przetłumaczył to wszystko, co wciąż na niego czeka,
______________________________________
+ Nataniel: Ojcze nasz, dziękujemy Ci za wybudzenie Weroniki ze śpiączki cukrzycowej,
______________________________________
+ Beata: o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziców i dla mnie,
+ chrzestnych,
+ Antosia, Filipa,
+ Ewy i Stanisława ,ich adoptowanych córeczek i łaskę Nieba dla zmarłego syna,
+ Małgorzatę i jej rodziców,
+ w intencji, którą w sercu noszę,
+ o łaski Ducha Świętego i zdrowie dla kapłanów: Jana, Radka, Roberta, Jerzego,
+ o Niebo dla: Janiny i Stanisława, Heleny i Stanisława, Bronisławy i Piotra, Danusi, Tomka, Henryka, ks.Henryka, Czesława, Jerzego, Krystyny, Henryki, Janiny, Edwarda, siostry Barnaby,
+ o nowych członków ŻRFF i mojej parafii,
+ za wszystkich członków wspólnot różańcowych na całym świecie, o wzrost gorliwości i nowe powołania,
+ szczególnie o zdrowie dla ciężko chorego księdza Jerzego.
_____________________________________
+ fatuswombatus:
+ Za naszych kapłanów aby się nie ulękli
+ Za naszych biskupów aby starczyło im odwagi
+ Za naszych pasterzy aby prowadzili nas do Jezusa
+ Za nas samych abyśmy nie ulegli podszeptom diabła
+ za wszystkich forumowiczów, którzy dobrym słowem jak i modlitwą mnie wspierali
+ w podzięce za to że zrozumiałem że bez Boga nie ma szczęścia
+ za wszystkich małżonków by im Bóg błogosławił i sił do wytrwania w związku dodawał
+ za mnie, aby mi sił starczyło, a Duch Święty by mnie do dobrego kierował,
+ za dusze mojej matki i mego ojca, niech dostąpią światłości Pana i radości w Jego Królestwie
+ za moją córkę, aby zrozumiała dlaczego Bóg stawia przed nami wyzwania, aby była mądrą i szczęśliwą
+ za moją byłą żonę, by umiała przebaczyć sobie i innym,
+ za Danutę i jej rodzinę, by Bóg miał ich w swej opiece.
+za naszych przywódców aby ojczyznie słuzyli z Bogiem w sercach i honorem w czynach.
____________________________________
+ trep: o specjalną ochronę dla mojego pracodawcy i opamiętanie dla jego prześladowców,
____________________________________
+ Jacownik: w intencji Grażyny i jej rodziny w sprawie Bogu wiadomej,
____________________________________
+ Marcin: w intencji Kamy, o powrót do zdrowia i pełni sił, a także o cierpliwość i dzielne znoszenie trudów uciążliwej i długiej terapii.
____________________________________
+ Helena:
- za wnuka Pawełka o pomyślny przebieg operacji oczu
- za synową Bożenkę, o Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Św. z okazji urodzin
- za męża, o uwolnienie z nałogu pijaństwa
- w mojej intencji, o Dary ducha Św,i pomyślny przebieg egzaminów
- za wszystkich proszących mnie o modlitwę, w ich intencjach
- za wszystkich kapłanów i misjonarzy, aby ogarnięci świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Serca Jezusa
_____________________________________
+ Agnieszka: za mojego synka oraz o wszelkie łaski dla naszej rodziny,
_____________________________________
+ ŻRFF: o bezpieczeństwo profesor Pawłowicz,
_____________________________________
+ Makeda: Za dwoje Rebelyantów, których największym pragnieniem jest wstąpienie
w zwiazek sakramentalny, o łaskę wytrwałości i cierpliwości,
_____________________________________
+ Danna: + o zdrowie dla poczętego malucha
_____________________________________
+ gloomy: o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej dla osób
zaangażowanych w poszukiwanie prawdy o Tragedii Smoleńskiej
_____________________________________
+ Laura: w pewnej intencji,
_____________________________________
+ Fakt Prasowy: o odwagę w Zawierzeniu Siebie Bogu, o odwagę w proszeniu o pomoc, o skuteczne leczenie, o wytrwałość,
_____________________________________
+ córka młynarza: o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla ks. Franciszka Longchamps de Berier,
_____________________________________
+ Octavarium: za duszę zmarłej Jadwigi,
_____________________________________
+ faustyna: żeby Anna i Tomek nie niszczyli swoich małżeństw,
żeby Anna powróciła do męża, a dzieci miały oboje rodziców,
_____________________________________
+ tabula rasa:
o uwolnienie polskich dzieci od zagrożenia plagą państwowego kidnapingu,
_____________________________________
+ Adulta: o pracę dla Aleksandra i Justyny,

+ za Witka. Jest troche problemów i modlitwa bardzo sie przyda.

+  w intencji Haliny z prośbą o zdrowie. To siostra mojego męża, która tak mocno się poparzyła, że leży w Siemianowicach i czeka na przeszczep skóry.

+ za moją teściową: R.I.P.

_____________________________________
+ Christoforos:
Mama mojej koleżanki ma raka, byłą operowana, ma na imię Maria,
jeśli taka wola Boża to proszę o modlitwę o zdrowie i siły dla bliskich
jeśli Pan ją powoła do Siebie.
_____________________________________
+ Módlmy się, o powrót Filipa do zdrowia i pełni sił,
dla rodziców Filipa o ufność Bogu, pokój ducha, zdrowie i siły,
_____________________________________
+ Janusz: O cud uzdrowienia dla 2-letniej dziewczynki chorej na raka. Panie, ty jesteś wszechmocny. Wierzę, że jeśli taka jest Twoja wola,
możesz ją uzdrowić.
+ Janusz: Panie, wierzę, że możesz uczynić wszystko. Wierzę, że jeśli zechcesz, Adam odzyska mowę. Proszę Cię o to.
+ Janusz: Niech dobry Pan Bóg sprawi, żeby sędzia orzekł zgodnie z faktyczną winą, nie kierował się koniunkturalnymi powodami, naciskami, polityką czy opinią publiczną,
+ Janusz: Panie, Ty jesteś wszechmocny,
Wierzę, że jeśli tylko zechcesz, wiara Wojciecha umocni się,
_____________________________________
+ Cosubnicus: za moje rozpadające się małżeństwo, o miłość i zgodę,
_____________________________________
+ w intencji Pawła W. - o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski,
_____________________________________
+ grazia: za Przemysława, o uzdrowienie ran i wszelkie potrzebne łaski
_____________________________________
+ Janusz: o cud uzdrowienia małżeństwa Sławomira i Mai.
_____________________________________
+ Tabula rasa: o wytrwałość i gorliwość w odmawianiu Nowenny Pompejańskiej przez Maltizzy i Kfiatuszkę oraz by Pan Bóg wysłuchał ich próśb,
_____________________________________
+ Janusz: O zerwanie Michała z nałogiem,
+ Janusz: o cud uzdrowienia dla Magdy,
_____________________________________
+ Helena:
+O mój Jezu, przez Twoje Serce tak bardzo kochające błagam Cię, rozpal
żarliwością Twej Miłości i gorliwością o Twoją chwałę wszystkich
kapłanów świata, wszystkich misjonarzy i wszystkich, którzy są
odpowiedzialni za głoszenie Twego Boskiego Słowa, aby ogarnięci
świętym zapałem wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je do Twego Serca,
gdzie będą Cię chwalić na wieki. Amen.

+ za Księży Jana ,Marka, Zdzisława, Marcina, Krzysztofa o zdrowie ,
Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
+ za moich rodziców i chrzestnych
+ za moich synów, synowe i wnuczęta
+ za mojego męża
+ za mnie o zdrowie, Dary Ducha Św i opiekę Matki Bożej
+ o zdrowie dla Asi i jej córeczek
+ za Kościół Św
+ we wszystkich intencjach ŻRFF i Modlitewnika
+ za Ojca Świętego Franciszka
+ o pokój na świecie
+ za Damy i Rycerzy XV Róży
+ o nowe powołania kapłańskie i zakonne
+ za księży Saletynów z Dębowca
+ o łaskę Nieba dla ś.p. Stanisława
+ o łaskę Nieba dla ś.p.Doroty M.
+ o zdrowie,zagojenie się rany pooperacyjnej
+ za wszystkie osoby które wspierają mnie swoją modlitwą
______________________________________
+ Skrzypek: o przetrwanie rodziny Kacpra, której grozi rozwód.
+ za duszę zmarłego Teścia
______________________________________
+ Elo i marniok (MarNak):
+ za siostrę Elo - o dobrą spowiedź i odrodzenie duchowe,
+ o Dar pracy,
+ w intencji marnioka: Maryjo, Królowo Polski, nie wypuszczaj go spod płaszcza płaszcza swej opieki i broń nieustannie przed demonami nałogu,
+ za małżeństwo Ż. - Panie, Ty wiesz czego im potrzeba, udziel im zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych łask,
+ za nas - abyśmy podołali i nie ulegli zwątpieniu w tym trudnym czasie, Boże powierzamy Tobie nasze sprawy i naszą rodzinę, niech sie dzieje wola Twoja,
+ za rodzeństwo Elo - o zwycięstwo Prawdy w ich sercach,
+ za ś.p. Piotra
+ za Agnieszkę i jej dziecko
+ za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę
_____________________________________
+ Paweł: dziękczynna za pomyślny wynik operacji zatok mojej mamy,
_____________________________________
+ Basia: o powrót do zdrowia i pełni sił,
_____________________________________
+ Gromit: o łaskę nawrócenia dla Joanny Zofii,
_____________________________________
+ Ela: błagam o wsparcie modlitewne. Przede mną b. trudny czas i trudne decyzje.
_____________________________________
+ MarianX: za beatyfikację sługi bożej Pauliny Jaricot, twórczyni Żywego Różańca, do którego przez kilkadziesiąt lat należała moja ś. p. Babcia Maria, której zawdzięczam bardzo wiele, również jeśli chodzi o formację duchową,
+ w intencji mojej rodziny i mojej własnej, Panu Bogu wiadomej
_____________________________________
+ Artur: o odnalezienie odpowiedzi, co do mojego dalszego życia. bo naprawdę nie mam celu, a bez tego się wegetuje,
_____________________________________
+ Gerwazy: Proszę za moją babcię, mamę, żonę, synów, braci, bratową, bratanka, bratanice, teściową, szwagra : o zdrowie, rozwiązanie problemów życiowych, o mocną wiarę ...
+ Proszę za siebie abym był dobrym: wnukiem , synem, mężem, ojcem, bratem, "bratowym", zięciem, szwagrem, wujkiem ... o zdrowie, rozwiązanie problemów "życiowo - ideowo - powołaniowych", mocną wiarę ... (taką żebym góry przenosił),
+ Proszę o zbawienie dla moich przodków,
______________________________________
+ Nierasowyfotograf: Abym nigdy w przyszłości nic głupiego nie zrobił czego cofnąć już nie można.
Za moją rodzinę
Za wszystkich modlących się w intencjach stałych ŻR
______________________________________
+ Nataniel: o uzdrowienie duchowe i fizyczne dla Olgi u której nastąpił nawrót choroby nowotworowej. I o Boże błogosławieństwo dla niej.
______________________________________
+ Jola: za Jarka, o ulgę w strasznym cierpieniu i odzyskanie przytomności.
______________________________________
+ Mania: pokornie proszę o modlitwę za moje zdrowie i za pomyślną diagnozę.
______________________________________
+ Dama ŻRFF prosi o modlitwę, o powrót do zdrowia,
______________________________________
+ módlmy się za Iacomusa o powrót do zdrowia,
______________________________________
+ Boże, błogosław Korniemu,
______________________________________
+ Dama ŻRFF: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i mającego wkrótce narodzić się synka,
______________________________________
+ O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Forumowiczki.
______________________________________
+ Ichigo: o zdrowie dla mnie, męża i moich dzieci,
Boże, błogosław nam.
______________________________________
+AnnaE: o opiekę Niepokalanej nad Agnieszką i jej rodziną. Niech dobry Bóg pomoże jej rozwikłać trudną sytuację rodzinną,
______________________________________ + za Dominika, o znalezienie dobrej, uczciwej pracy pracy i wyjście ze skomplikowanej sytuacji._______________________________________
+ Otylia: w intencji Bożego Błogosławieństwa dla moich sąsiadów, Małgorzaty, Danuty, Czesława,
+ O łaskę zbawienia dla mojego ś.p. Męża Czesława
+ W intencji zdrowia mojego
+ W intencji Bożego Błogosławieństwa dla wszystkich ludzi, szczególnie dla biednych
+ O łaskę nawrócenia dla wszystkich niewierzących ludzi.
+ O Boże Błogosławieństwo dla Edyty, Janusza, Wojciecha.
______________________________________
+ Płatek ŻRFF: o zdrowie dla Piotra i pomyślne zdanie egzaminów
______________________________________
+ OpoS: w intencji powrotu do zdrowia Krzysztofa i wsparcie Matki Bożej dla jego żony Lucyny,
______________________________________
+ Petrus: o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla mnie,
______________________________________
+ Franciszka: za Beatę chorą na raka jajników i Jadwigę chorą na raka kości,
______________________________________
+ W intencjach osób z jaworznickiego Betlejem,
______________________________________
+ za Manię, o powrót do zdrowia i pełni sił,
______________________________________
+ Anna: w intencji mojego Taty - o pomyślną rehabilitację i wyzdrowienie po udarze mózgu,
+ w intencji naszej rodziny - o ratunek w ciężkim kłopocie finansowo-urzędowym
+ o siły i zdrowie dla Mamy i siostry
+ w intencji mojego wyleczenia,
______________________________________
+ Iarema: za mnie, żebym umiał nie nienawidzić tych, z którymi walczyć mi przyszło,
+ w intencji Roberta, jego rodziny i lekarzy, żeby Pan Bóg pozwolił wybudzić go ze śpiączki, a nie dał rozebrać na części zamienne, [edit] o Miłosierdzie Boże nad nimi wszystkimi,
_______________________________________
+ Janusz: za Wojciecha i Małgorzatę - o błogosławieństwo Boże dla nich i ich poczętego dziecka, o szczęśliwe rozwiązanie,
_______________________________________
+ Żona rebelyanta i rycerza ŻRFF ma podejrzenie raka. Panie, wierzę szczerze, że jeśli tylko zechcesz, okaże się, że jest zdrowa.
_______________________________________
+ o życie i zdrowie dla poczętego dziecka, wnuczątka ;
Bądź wola Twoja, Panie!
_______________________________________
+ Ojciec Rycerza ŻRFF ma zaćmę i jaskrę. O cud uzdrowienia dla niego.
_______________________________________
+ Grazia: za Darka, o nawrócenie, uzdrowienie, rozwiązanie problemów
_______________________________________
+ Artur: za 17-letnią Weronikę, która jest anorektyczką, leży w szpitalu i wciąż nie chce jeść. O powrót do zdrowia.
_______________________________________
+ Magdalena: O ocalenie małżeństwa Przemka i Ani, o przemianę serca.
_______________________________________
+ Yanka: o zdrowie dla mojego teścia Jana, który już tydzień jest utrzymywany w śpiączce z powodu niewydolności oddechowej... Pnie Boże dopomóż!
_______________________________________
+ SzEm: o nawrócenie dla Dustina, Andrzeja i Piotra oraz o Błogosławieństwo Boże dla nich.
+ o łaskę czystej i świętej przyjaźni dla nas. Bóg zapłać !
_______________________________________
+ Latarnik: Za Agnieszkę chorą na raka i za jej rodzinę
+ O uproszenie łaski uratowania małżeństwa Przemysława i Beaty i za ich dzieci
+ Za małżeństwo Jana i Elżbiety,
+ Za małżeństwo i rodzinę Damiana i Katarzyny
+ Za małżeństwo i rodzinę Michała i Moniki
+ O zdrowie i opiekę Bożą dla Moniki będącej w stanie błogosławionym
+ Za małżeństwo i rodzinę Beaty i Darka
+ Za małżeństwo i rodzinę Sylwii i Michała
+ Za małżeństwo Zbigniewa i Bożeny
+ Za małżeństwo i rodzinę Anny i Sebastiana
+ Za małżeństwo i rodzinę Izy
+ Za małżeństwo i rodzinę Barbary i Marcina
+ Za małżeństwo Barbary i Mateusza
+ Za małżeństwo i rodzinę Małgorzaty i Karola
+ Za małżeństwo rodziców Michała
+ O uratowanie małżeństwa Justyny i Piotra
+ Za małżeństwo Emilii
+ Za małżeństwo Łukasza
+Za małżeństwo Rafała
+Za małżeństwo Weroniki i Alesa
+ Za małżeństwo wujka i cioci Marty
+ Za małżeństwo Justyny i Krzysztofa
___________________________________
+ Tomasz: Oby Bóg zlitował się nad moim teściem i pomógł mu tak, jak wielkie jest Boże miłosierdzie.
___________________________________
+ Dama ŻRFF: o zdrowie dla Justyny, bo ma ogromne problemy z tarczycą,
+ o nawrócenie moich synów, synowej i wnuka.
___________________________________
+ Ichigo: Proszę o modlitwę w intencji mojego ojca Chrzestnego, Edwarda - R.I.P.
___________________________________
+ Helena: Proszę o modlitwę za moją kuzynkę Ilonę - rak piersi, o siłę do walki z chorobą, opiekę Matki Bożej
+ za mnie, o światło Ducha Św, zdrowie, i Błogosławieństwo Boże
+ za moich synów ,synowe ,wnuczęta, szczególnie za synową Ilonkę ,która spodziewa się dziecka w sierpniu; o zdrowie , opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów
+ za księży , tych mi znanych i bliskich oraz wszystkich innych kapłanów z prośbą aby dobry Bóg dał im siłę i moc do sprawowania Sakramentów Św, abyśmy przez nich dotarli do Nieba
___________________________________
+ Janusz: Ewa zachorowała po raz czwarty na raka. Panie Jezu, wierzę, że jeśli tylko zechcesz, możesz ją uzdrowić.
___________________________________
+ Kotooshu: Pokornie proszę za modlitwę w intencji przywrócenia wiary u Ewy. Przestała wierzyć, a może nawet inaczej, ma pretensje do Pana Boga, po tym, gdy jej Siostra zginęła ze swoim Mężem i najstarszym dzieckiem, osieracając dwójkę najmłodszych.
___________________________________
+ AHAWA: za nastoletnią Weronikę która jest anorektyczką.Mdleje ale jeść nie chce. Wożą ją do różnych specjalistów, ale nic to nie pomaga.
___________________________________
+ zbieracz ziaren: o uzdrowienie z uzależnienia
___________________________________
+ SzEm: o błogosławieństwo Boże dla Filipa, łaskę obrzydzenia dla grzechu dla Dustina oraz intencję Panu Bogu wiadomą. Bóg zapłać!
___________________________________
+ Silvarerum: o łaskę zdrowia dla córki Magdaleny, u której zdiagnozowano nieuleczalną chorobę.
___________________________________
+Wachmistrz: za ciężko chorego Arnolda,
___________________________________
+ Rycerz ŻRFF: za powrót do zdrowia i łaskę nawrócenia dla Beaty
___________________________________

+ o błogosławieństwo Boże dla Ichigo z Krzysztofem i ich córeczek: Malwinky i Jagody

___________________________________

+ Mruk: za Ewelinę i jej córkę Oktawię - o rozwiązanie trapiących je problemów,

+ Mruk:  za moją Żonę i Dzieciątko, które nosi pod sercem,
+ za tragicznie zmarłych: Michała, Michała, Artura i Rafała,
+ za Agnieszkę - podejrzenie nowotworu.
+ za moją Córkę Barbarę - wkrótce operacja kardiologiczna.

___________________________________

+ Mania: Za Zooba, o całkowity powrót do zdrowia. ___________________________________

+ Trep: z powodu odleżyn po zabiegu nasza Siostra miała odjętą nogę. Módlmy się za nią, jakikolwiek Dobry Pan Bóg ma wobec niej plan. R.I.P. +
___________________________________
+  Ahawa: W intencji Teodory o pomyślne rozwiązanie schorzenia hepatologicznego,
___________________________________
+ Mruk: za Elronda, rycerza X Róży. Prosił o westchnienie... ___________________________________
+ Rosariox: za dusze czyśćcowe i zmarłych z rodziny
+ za osoby konsekrowane, o dar wytrwania w powołaniu i o nowe powołania
+ o rychłą beatyfikację sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, inicjatora Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, i dalszy rozwój tych dzieł
+ za całą rodzinę, zdrowie i zgodę, odrzucenie wszystkiego co oddziela od Boga, życie wiarą na codzień
+ o wyjście z nikotynizmu, i dobrą żonę dla Andrzeja
+ za wszystkie Damy i Rycerzy ŻRFF, o wytrwanie we wspólnej modlitwie i nowe osoby
+ dziękczynna: za Polskę, w której króluje Jezus Chrystus,
___________________________________
+ o łaskę zdrowia dla mamy Jade
___________________________________
+ Silvarerum: o pracę dla Przemysława,
___________________________________
+ FForumowiczka: Proszę pilnie o modlitwę za T. o opamiętanie, a dla jego żony i dziecka o zdrowie i siły,
Proszę tez za mnie. Jutro idę do szpitala na badania (rezonans i ewentualna endoskopia).
___________________________________
+ Bosman: o szczęśliwe narodzenie zdrowego dziecka Wojtusia i Małgosi.
Panie, wierzę, że jeśli tylko zechcesz, możesz to sprawić.
___________________________________
+ Cyrylica: za moją siostrę Helenę - o dobre wyniki badań tarczycy, żeby nie było komórek rakowych, i skuteczne leczenie.
___________________________________
+ MagdaD: o przyjęcie do chwały Nieba mojej śp. mamy Elżbiety
___________________________________
+ Elka: za duszę mojego taty Józefa, zmarłego 26.01.2018r. 
___________________________________
+ Aneta: dziś umarł mój Tata, proszę o westchnienie w jego intencji
 __________________________________
+ Drogosław: o uzdrowienie żony,
o wybawienie mojej rodziny z opresji,
o Światło Ducha Świętego,
__________________________________
+ Basia: za mnie i mojego męża Krzysztofa - o zdrowie,
+ dziękczynna za udaną operację Krzysztofa
+ za Damiana i Sebastiana - o bezpieczną jazdę, szczęśliwy powrót do domu z trasy,
+ za Konrada i Ewę - o zdrowie i zgodę w rodzinie, rozwiązanie problemów finansowych
+ za Kingę, ich córkę, i Norberta, jej brata - o właściwą diagnozę, prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia, za maleńką Faustynkę,
+ za Dominikę i Konrada- o zdrowie i zgodę w rodzinie, o zdrowie dla ich dzieci Oliwki i Oskara
+ o zdrowie dla Sebastiana, Kasi i ich córek Natalki i Klaudii
+ za Damiana, Anię i bliźniaczki - Zuzię i Tymonka
+ za dusze w czyśćcu cierpiące
____________________________________
+ krzychol66:
+ za śp Annę RIP
+ za Rafała o nawrócenie
+ za Lidię o wytrwanie w bólu i pociechę
____________________________________
+ Asieńka i Mąż Asieńki:
+ o zbawienie wszystkich członków naszej rodziny
+ o zdanie egzaminu na mianowanie dla Asi
+ o błogosławieństwo Boże dla naszej rodziny
+ za duszę zmarłego taty, Piotra
+ o stałe nawracanie się dla nas wszystkich
____________________________________
+ ethanol: za mojego brata Krzysztofa - o nawrócenie i wyjście z nałogu
____________________________________
+ Adulta: + dziękczynna za udaną operację i błagalna o zdrowie, siły i cierpliwość. We wrześniu czeka mnie operacja przepukliny.
+ za pewnego TR o to by uwolnił się z nałogu picia piwa i nie niszczył swojej rodziny.
+ za Kazimierę, stryjenkę mojego męża. Z powodu problemów z krążeniem trafiła we wtorek w nocy do szpitala, a w czwartkową noc amputowano jej nogę powyżej kolana. Ma skończone 87 lat.
____________________________________
+ PawelA: proszę o modlitwę w bardzo ważnej dla mnie sprawie zawodowej. Ja już zrobiłem co mogłem, a teraz sprawa toczy się poza mną- i będzie tak przynajmniej do grudnia.
____________________________________
+ Cyrylica:
+ za moją siostrę Anię - o prawidłową diagnozę i powrót do zdrowia.
+ za mojego 14-letniego wnuczka Kajtka - o skuteczne leczenie nóg. Ma chore kolana, guzowatość piszczeli i guza pod kolanem.
+ o zdrowie dla mojego wnuczka Nikusia. Są jakieś szmery w sercu, o prawidłową diagnozę i skuteczne leczenie.
+ za małżeństwo Mariusza (brata mojego zięcia) i Anny, któremu grozi rozpad. O opamiętanie dla nich, bo są małe dzieci.
+ za mojego szwagra Jana - o powrót do zdrowia.
+ w intencji Mariana, teścia mojej córki, u którego wykryto nowotwór płuc - o skuteczne leczenie.___________________________________
+ czlowiek:
+ za moje małżeństwo o wzrost miłości do Boga i do siebie nawzajem i o opiekę Matki Bożej
+ za naszą córeczkę Anię abyśmy ją dobrze wychowali, a co popsujemy Ty, Maryjo, racz naprawić i aby zawsze kochała Jezusa
+ aby Pan raczył obdarzyć nas nowym potomstwem i łaskami potrzebnymi do jego wychowania
+ za całą rodzinę o wiarę, nadzieję i miłość oraz potrzebne łaski
+za zmarłych z rodziny i znajomych, w szczególności za śp Janusza i Marię
+za zniewolonych nałogami, w szczególności za Jana, Jarka, Józefa, Łukasza, Kacpra, Roberta i Karolinę
+ za małżeństwa przeżywające trudności, szczególnie te na granicy rozpadu o opamiętanie, pokorę i nawrócenie się do Pana i o odbudowę więzi
+ za mnie, abym umiał rozeznać i pełnić wolę Bożą i aby Pan obdarzył mnie mądrością, bym mógł zbliżać się do Niego i pomagał w tym innym
+ za rozpadające się małżeństwo moich przyjaciół, o opamiętanie, mądrość, bojaźń Bożą i miłość.
__________________________________
+ AnnaE: + Za Dominika, po próbie samobójczej,
o powrót do zdrowia i łaskę zrozumienia, jak wielkim skarbem jest życie.
__________________________________
+Teresa: proszę o modlitwę za mojego tatę po poważnym wypadku,
__________________________________
+  W intencji Bożego błogosławieństwa dla Płatka ŻRFF co by mu języka w gębie nie brakło na rozmowie kwalifikacyjnej a komisja by umiała docenić dobrego kandydata.
__________________________________
 + Notto: w intencji żony Krzysztofa i jego samego,
__________________________________
+ TecumSeh: Znaliśmy się niedługo, ale zrobił na mnie duże wrażenie jako człowiek.
Wczoraj się niestety dowiedziałem że nie uczestniczył w życiu Kościoła - ale nie był antyklerykałem czy lewakiem, natomiast od wdowy dowiedziałem się że jako żołnierz widział takie rzeczy że odcisnęło to na nim piętno i miał trudności z wiarą w Boga. Acz nigdy nie słyszałem od niego złego słowa na temat religii czy księży.
Natomiast pogrzeb będzie dzięki Bogu i decyzji wdowy - katolicki.
O Miłosierdzie Boże nad duszą Kolegi
+
__________________________________
 + o potrzebne łaski dla Kamy i Marcina, o wsparcie po tragedii, którą przeżyli oraz o pojawienie się dziecka w ich rodzinie,
_________________________________
Horn:
+ proszę o modlitwę w intencji moich spraw zawodowych
______________________
+ Dama I Róży: proszę o modlitwę za Justynę i za maleństwo( Wojtusia), którego nosi pod sercem.
______________________
+ Tabula rasa: o lepszy azymut na sprawy nadprzyrodzone.
______________________
+ AnnaE: O zdrowie dla Kasi i dobrą pracę dla Adriana,
______________________
+ Trep: O cud wyzdrowienia dla Marty, matki kilkorga dzieci, chorej na raka, na którą lekarze wydali wyrok śmierci. Marta jest bardzo wierząca.
I o wszelkie łaski potrzebne jej mężowi, Sławomirowi. Sławomir też jest bardzo wierzący. W ogóle świetny gość. 
_______________________
+ Karo89: Proszę o modlitwę, abym jak najszybciej mogła wrócić do pracy (od 12 marca nie mogę świadczyć pracy z powodu epidemii)
+ W intencji mojego chrzestnego o negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.
_______________________
+ Za Aureę, Damę ŻRFF - niech Maryja otoczy ją i jej bliskich płaszczem swej opieki.
_______________________

 Za Danutę z ŻRFF i jej siostrę (ciężko chora na covid19).
Potrzebny szturm do nieba.
+
_______________________
+ Trep: o cud uzdrowienia Alicji,
_______________________+ w intencji cudownego uzdrowienia Ewy,_______________________
 
+ Aurea: "Prośba o Ratunek."
______+Za Danutę z ŻRFF i jej siostrę______________________________________________+ Mruk: + za Krystynę, Wojciecha, Barbarę, Bartosza, Monikę, Jerzego, Łucję o łaskę nawrócenia,+ za Paulinę o wytrwanie w postanowieniu,+ za Ewelinę i jej rodzinę: zmarłe dzieciątko Tymoteusza, tragicznie zamarłego Michała, Oktawię spodziewającą się dziecka,+ za Agnieszkę, S., Annę i ich żyjące i zmarłe dzieci,+ za znane mi troje dzieci zmarłe bez chrztu,+ za Michała i Artura tragicznie zmarłych,+ za dusze Haliny, Ireny, Wacława, Stefana, Zofii, ks. Grzegorza, O. Jacka, Zofii.___________________________________________________+AHAWA: + proszę o modlitwę w intencji mojej żony o zdrowie psychiczne i fizyczne a w szczególności o zniwelowanie łożyska przedniego którego możliwość wystapienie wg lekarza jest bardzo wysokie+ w intencji Policjantów którzy zajmują sią sprawą mojego taty oraz przychylność innych osób z nią związanych+ O zdrowie psychiczne i fizyczne dla mnie oraz dla lekarzy specjalistów którzy będą się mną zajmować
__________________________
+ jesienna: o uzdrowienie dla Doroty z choroby nowotworowej
__________________________
+ Gromit: Będę wdzieczny, gdy Róża westchnie i za mnie: leżę w szpitalu, mam prawie pewną diagnozę białaczki, chyba nie tak ostrej i czekam na rozstrzygnięcia, co z dalszym leczeniem.
__________________
+ Ziapart: O pomyślność w szkole i nauce dla córki Dominiki,
.__________________
 + Cyrylica: za Sabinę - o rozwiązanie problemów w pracy.
+ za Kajetana i Nikodema - o zdrowie i powodzenie w nauce.
================
Dziękczynnie:
za uratowane życie Prezydenta i pozostałych uczestników wypadku.
+++

O nieustającą Opiekę nad naszym Prezydentem Andrzejem Dudą.
+++
____________________________
 

=========================
+ Za śp. Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Marię Kaczyńską,
_________________________
+ Za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu w Smoleńsku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
_________________________
Za obrońców krzyża
+++
________________________
W intencjach, w których modli się ks. Jacek Bałemba SDB:

+ "Przyjdzie na Polskę wielka kara Boża za ludzkie grzechy, szczególnie za popełniane za publicznym przyzwoleniem grzechy bluźnierstwa wobec Pana Boga, Krzyża, Matki Bożej.
Św. Paweł pisze:
„Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie” (Ga 6,7).

Codziennie wzywam zgromadzonych na Krakowskim Przedmieściu, aby w swoich parafiach zamawiali Msze Święte w intencji wynagradzającej za te grzechy i aby modlili się w tej intencji – osobiście, w rodzinach, w parafiach, wspólnotach."
Z tymi samymi dwiema prośbami zwracam się także do wszystkich Czytelników!

+ Aby miejsce pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu stawało się coraz bardziej miejscem łaski i duchowej przemiany dla wszystkich,
którzy tam przychodzą w jakimkolwiek celu.

___________________

+ Gościu od snów (intencje ks. Jacka Bałemby):

 
– o nawrócenie grzeszników,
– o pokój na świecie,
– o odrodzenie katolickiej wiary,
– o odrodzenie katolickiego papiestwa,
– o przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął obronę Tradycję katolicką,
– o powstanie w Polsce przynajmniej jednego tradycyjnego wyższego seminarium duchownego,
– o wzrost liczby kapłanów, którzy odprawiać będą tradycyjną Mszę Świętą,
– o wzrost liczby miejsc, w których odprawiana będzie tradycyjna Msza Święta.
_____________________________________
Apel biskupa Hiacynta Oroko Egbebo:

"Chcę Was dzisiaj prosić, w imię Jezusa - nie zostawiajcie nas samych, potrzebujemy waszego wsparcia. Jeśli uda się zdestabilizować Nigerię - najbardziej ludny kraj Afryki, będzie to początek islamizacji tamtego rejonu. Proszę was serdecznie - módlcie się za nas, aby to się nie stało. Proszę was - módlcie się, abyśmy przestali być zabijani. Niech świat pomaga Nigerii"
+++
______________________________________
Modlitwa za Ukrainę

+ Módlmy się za przedstawicieli ukraińskiego życia publicznego, by mieli dość rozwagi i dobrej woli i poszukiwali takich rozwiązań, które wyprowadzą społeczeństwo z poważnego kryzysu, w jakim się znalazło, i aby wzięli pod uwagę dobro każdego obywatela.
Za ofiary konfliktu
+++

_______________________________________

Modlitwa za kapłanów
( św. Urszula Ledóchowska)

O Jezu,

Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku,
który w niezrównanym porywie miłości do ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego,
nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie,
przeistaczaj ich w siebie,
uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia.
Działaj w nich i przez nich i spraw,
by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót,
wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki,
któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu.
Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią,
wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.
Wracaj do nas, o Jezu przez Twych kapłanów.
Ożyj w nich rzeczywiście,
działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości,
łączące Serce Boże z sercem człowieczym.

Amen.
___________________________________
Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

x. Piotr Skarga
___________________________________
„O Polskę wolną od aborcji, eutanazji, lgbt i wszelkiego diabelstwa”.
+++
__________________________________

Święty Janie Pawle II
módl się za nami
+


+ We wszystkich papieskich intencjach oraz - w szczególny sposób - w intencji Ojca Świętego Franciszka: aby Pan Bóg nieustannie mu błogosławił i wspierał, a Najświętsza Maryja otaczała swoją macierzyńską opieką! Aby nasz Piotr nie ugiął się ani na milimetr pod naporem zła, lecz by on sam z Bożą pomocą kruszył twarde ludzkie serca.
 

 Zapisy do ŻRFF:


pismejker.yuku.com/topic/32/Przydaaby-si-Dama-albo-Rycerz-zgoszenia-ywego-R#.UtfwS7QeUgQ

excathedra.pl/index.php 

 

Aktualne wątki z intencjami znajduje się pod linkami do stron: 

excathedra.pl/index.php

ivrp.pl/viewtopic.php

www.tapatalk.com/groups/pismejker/rff-intencje-modlitewne-od-18-do-24-wrze-nia-2022--t9603.html#p233342


Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

 

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2022

 

STYCZEŃ 2022

O wychowanie do braterstwa

 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

 

LUTY

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

 

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

 

MARZEC

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne

 

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

 

KWIECIEŃ

Za pracowników służby zdrowia

 

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

 

MAJ

O wiarę dla młodych

 

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

 

CZERWIEC

Za rodziny

 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu. 

 

LIPIEC

Za osoby starsze

 

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

 

SIERPIEŃ

Za małych i średnich przedsiębiorców

 

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

 

WRZESIEŃ

O zniesienie kary śmierci

 

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

 

PAŹDZIERNIK

O Kościół otwarty na wszystkich

 

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

 

LISTOPAD

Za dzieci, które cierpią

 

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

 

GRUDZIEŃ

Za organizacje wolontariatu

 

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

 

 

Watykan, 9 stycznia 2021 r.

Papież Franciszek

1

 

Papież Franciszek 

 

Po polskim zwycięstwie papież Grzegorz XV ogłosił 10 października świętem dziękczynienia za zwycięstwo nad Turkami.
W roku 1956 kardynał Stefan Wyszyński pod datą 10.X. zapisał:

"W dniu dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie - tylko jeden Kościół w Polsce wznosi swoje modlitwy do Boga, który obronił nas prawicą swoją. Któż z największych patriotów myśli dziś o tym zdarzeniu. A jednak może ono rozstrzygnęło o dalszym rozwoju kultury w środkowej Europie? Zapewne do Prymasa Polski należy pamiętać o obowiązku dziękczynienia za Naród, który do archiwum historycznego odesłał zdarzenie, choć ono żyje nadal w dziejach Narodu. Wielbię Victricem manum Tuam, Ojcze!

Dziękuję Ci za tę siłę wiary, która oparła się sile. Dziękuję za ten szczytny idealizm, który poniósł rody całe na pola bitew i ofiarował wszystkich niemal synów niejednej rodziny. Dziękuję za tę potęgę, którą wlałeś w skrzydła husarii. Słyszę jej śpiew i czuję pęd zwycięski. Niech to wszystko śpiewa Tobie, Ojcze Narodów.

- A gdy dziękuję za przeszłość, proszę - wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o Naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę.
Choćbym miał umrzeć nie wysłuchany przez Ciebie, Matko, to jeszcze będę uważał za największą łaskę życia to, żem mógł do Ciebie mówić".