Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
LITANIA LORETAŃSKA

 

 

Rozbrzmiewa teraz hymn pochwalny w całej swej wspaniałości, w feerii różnorodnych barw i w świetle nowych znaczeń.

Wzywamy Pana, wzywamy Chrystusa; zanosimy prośby do każdej z Boskich Osób i do Trójcy Świętej; wypowiadamy żarliwe słowa ku czci do Maryi, Matki Chrystusa, Matki najczystszej, Matki dobrej rady, Matki Stworzyciela, Matki Zbawiciela...Panny roztropnej.. Stolicy mądrości...Róży duchownej...Wieży Dawidowej, Arki przymierza, Gwiazdy zarannej...Ucieczki grzesznych, Pocieszycielki strapionych, Wspomożenia wiernych...

I uznanie Jej panowania, Regina! — Królowa! — i Jej pośrednictwa: Sub tuum praesidium confugimus — Pod Twoją obronę uciekamy się, o święta Matko Boża...chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw, Panno chwalebna i błogosławiona. Módl się za nami, Królowo Różańca świętego, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana naszego, Jezusa Chrystusa.