Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Modlitwa różańcowa - broszura
 

  AnnaE

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

 

Broszura - Jak odmawiać Różaniec w formacie PDF  »   Odmawianie Różańca


Początek:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Na krzyżyku:

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Na paciorku większym:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Na kolejnych trzech mniejszych paciorkach: (Modlitwa o wiarę, nadzieje i miłość)

Na każdym małym paciorku: Zdrowaś Maryjo
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który niech w nas rozpala miłość.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Na paciorku większym:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważanie jego tajemnic:
(Przykładowo odmawiając Tajemnice Radosną)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Tajemnicę wypowiadamy przed dużym paciorkiem, następnie odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca:
(1x) Ojcze Nasz (na dużym paciorku),
(10x) Zdrowaś Maryjo (małe paciorki),
(1x) Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem),
(1x) O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia (przed dużym paciorkiem).

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Tajemnicę wypowiadamy przed dużym paciorkiem, następnie odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca:
(1x) Ojcze Nasz (na dużym paciorku),
(10x) Zdrowaś Maryjo (małe paciorki),
(1x) Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem),
(1x) O mój Jezu..., (przed dużym paciorkiem).

3. Narodzenie Pana Jezusa

Tajemnicę wypowiadamy przed dużym paciorkiem, następnie odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca:
(1x) Ojcze Nasz (na dużym paciorku),
(10x) Zdrowaś Maryjo (małe paciorki),
(1x) Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem),
(1x) O mój Jezu..., (przed dużym paciorkiem).

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnicę wypowiadamy przed dużym paciorkiem, następnie odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca:
(1x) Ojcze Nasz (na dużym paciorku),
(10x) Zdrowaś Maryjo (małe paciorki),
(1x) Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem),
(1x) O mój Jezu..., (przed dużym paciorkiem).

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnicę wypowiadamy przed dużym paciorkiem, następnie odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca:
(1x) Ojcze Nasz (na dużym paciorku),
(10x) Zdrowaś Maryjo (małe paciorki),
(1x) Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem),
(1x) O mój Jezu..., (przed dużym paciorkiem).

Na zakończenie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen


Broszura - Jak odmawiać Różaniec w formacie PDF  »


Tajemnice RóżańcaTajemnice Radosne (odmawiane są w poniedziałek i sobotę):

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni.

Tajemnice Światła (odmawiane są w czwartki):

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Bolesne (odmawiane są we wtorki i piątki):

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Ubiczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie.

Tajemnice Chwalebne (odmawiane są w środy i niedziele):

1. Zmartwychwstanie
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

 


Źródło:
http://www.pmk-koblenz.de/public_html/rozaniec.htm