Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Krucjata Różańcowa
 

  AnnaE 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę: 

"Z Maryją Królową módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!"

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ – GŁOS Z JASNEJ GÓRY

Podejmując prośbę Księży biskupów diecezjalnych z dnia 25 sierpnia b.r., aby nowa inicjatywa modlitewna podejmowana przez wiernych Kościoła katolickiego w Polsce w ramach tzw. „Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”, była poddana pod duchową opiekę Ojców Paulinów z Jasnej Góry, którzy prowadzą już – potwierdzone przez Jana Pawła II – Dzieło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, z inicjatywy członków Krucjaty odbyło się dnia 25 września 2011 r. na Jasnej Górze kolejne modlitewne Spotkanie członków Krucjaty, połączone ze Spotkaniem organizacyjnym u Ojców Paulinów. W ramach tego Spotkania potwierdzono oraz ustalono, co następuje:

1. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynajmniej jednej z tajemnic Różańca Świętego, z nadzieją, iż jeśli tę modlitwę podejmie co najmniej dziesięć procent Narodu, pozyskamy wtedy głębszą duchową moc do właściwego poprowadzenia spraw naszej Ojczyzny – Polski.

2. Modlitwę tę publicznie ogłoszono po raz pierwszy w połowie czerwca tego roku. Miesiąc później, dnia 14 lipca, pierwsi zaangażowani w tę modlitwę, tak świeccy i duchowni, spotkali się za zgodą Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Uczestnikiem tego Spotkania był m. in. Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Spotkanie to ukazało szczerość intencji uczestników oraz ich autentyczną troskę i duchowe zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.

3. Na gorącą i pełna nadziei prośbę osób świeckich, które jako pierwsze podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, także Księża Biskupi diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad tym Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.

4. Zgłoszenia listowne o przystąpieniu do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, indywidualne oraz grupowe, można – podobnie jak dotychczas – wysyłać na adres: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Sekretariat, skr.poczt.nr 6, 96-515 Teresin, pod którym korespondencja jest odbierana przez osoby upoważnione do tego przez Ojców Paulinów. Dane z tej korespondencji będą przekazywane regularnie na Jasną Górę. Można też wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na Jasną Górę, z dopiskiem na kopercie: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę.

5. W dniu wczorajszym potwierdzonych było już 11 342 uczestników Krucjaty. Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, podejmując głos Księży Biskupów, gorąco zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w tę wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę, a uczestników tego Dzieła wspierają swoją modlitwą u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski.

o. Zachariasz Jabłoński, definitor Zakonu Paulinów i ojcowie paulini

Jasna Góra, 25 września 2011.
_____________________________________________________________________

Intencję Krucjaty Różańcowej dołączamy do intencji stałych ŻRFF i obejmujemy ją naszą modlitwą w ramach ŻRFF.

Osoby  chcące modlić się w ramach Krucjaty, proszone są o taką deklarację:

krucjatarozancowazaojczyzne.pl/deklaracja/


Na spotkaniu na Jasnej Górze w dniu 14 VII 2011 r. określono minimum. Jest to 1 dziesiątka różańca dziennie, do skutku.

Niech Bóg prowadzi, a Maryja Królowa Polski weźmie nas pod swą opiekę
+

____________________________________________________________
 

Zrealizujmy testament Wielkich Prymasów:

August Hlond(1881–1948) Pierwszy biskup śląski, arcybiskup Gniezna, Poznania i Warszawy, prymas Polski w latach 1926-1948 i kardynał.

- Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie. Bóg ześle Polsce pomoc swoją z tej strony, z której się nikt nie spodziewał. Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża – a wtedy miłosierdzie okryje ją całą – Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatryumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą Bożą.
- Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosławionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w ręku módlcie się więc o zwycięstwo Matki Najświętszej! Polska jest bowiem narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której używając Polska odniesie zwycięstwo, to Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.
- Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Jako promieniujący ośrodek chrześcijański Polska będzie powagą i może odegrać rolę wzoru oraz pośredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, którego samą li grą dyplomatyczną zbudować niepodobna. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. Pogłębioną świadomością chrześcijańską powinna odgrodzić się duchowo od zmurszałego i zakłamanego świata, który przepada, a przodować w nowym życiu, które się wyłania. /…/ za: „Acta Hlondianum”

 

Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski Poświęcając Chrzcielnicę Tysiąclecia 31 maja 1965 r. /…/ [kard. Hlond] to bowiem powiedział: „Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej”. Ja jestem tylko wykonawcą jego programu. Pracuję nad tym, aby to zwycięstwo przyszło i aby było to zwycięstwo Matki Najświętszej. Ono przyjdzie i będzie Jej zwycięstwem.

 

 

  __________________________________________________________________

 

ŻRFF został umieszczony na
stronie Krucjaty Różańcowej

___________________________________________________________________

 

Abp Dzięga zachęca nas do nauczenia się i śpiewu pieśni autorstwa x. Adama:

 

Zwyciężyłaś, zwyciężajRef. Zwyciężyłaś, zwyciężaj
Straszny jest szczęk oręża
Już różaniec, różaniec, różaniec
Wytaczają żołnierze na szaniec

Gdzie ojczyzna twa, niebios Wybranko
W bliznach twarz Twoja nasza Hetmanko
W pobojowisk Ci w dymie ściemniała
Kiedy w Polski obronie stawałaś

Twoje ucho na głos czułe bitwy
Która wre tam gdzie szczere modlitwy
Gdzie pokuta gdzie w górę dążenie
Tam gdzie czyste za drugich cierpienie

Smok czerwony tak niszczy to plemię,
tyle gwiazd już strąconych na ziemię,
straszną rzekę wypuścił z gardzieli,
w alkoholu Polacy tonęli.

O niewiasto Ty z Apokalipsy
Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy
Leć na skrzydłach dwóch -- Orła Polskiego
Obroń resztę potomstwa swojego

Szatan widzi, że czasu ma mało
Atakuje więc ziemię już całą
Pieczętuje swe sługi na czołach
I zasiada na wielu już tronach

Bój to jest nasz ostatni, Królowo
Wkrótce świat się narodzi na nowo
Wielki ogień tę ziemię przepali
Raj zakwitnie dla tych co zostali

Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś
Że w różańcu, w trzeźwości jest siła
Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach
Wstań narodzie, masz szansę zwycięstwa!

Splećmy łańcuch różańców przez Polskę
Jubileusz uczyni nas wojskiem
Niech zakwitną krokusy trzeźwości
Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności

autor: x. Adam

Melodię można podchwycić z tego filmiku.

 

 

 

Jasna Góra, 25 września 2011.

Deklaracje gotowe do wypełnienia pod linkiem:
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/deklaracja/