Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Czwarta Tajemnica Bolesna. Droga Krzyżowa Pana Jezusa na Kalwarię.
Dźwigając swój Krzyż, Jezus idzie na miejsce, zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19,17). I zatrzymują niejakiego Szymona pochodzącego z Cyreny, wracającego z pola, i wkładają na niego Krzyż, aby go niósł za Jezusem (Łk 23,26).

Proroctwo Izajasza (53,12) wypełniło się: Cum sceleratis reputatus est — Zaliczono Go do złoczyńców. Przyprowadzono też dwóch innych — łotrów, aby ich z Nim stracić (Łk 23,32).

Każdy, kto pójdzie za Mną...Mój mały Przyjacielu, jesteśmy zasmuceni, przeżywając mękę Pana Jezusa. Popatrz, z jaką lubością obejmuje On Krzyż. Ucz się od Niego. To dla ciebie Jezus niesie ten Krzyż; i ty...ponieś go dla Jezusa.

Ale nie wlecz krzyża po ziemi...Nieś go uczciwie, rzetelnie na swoich ramionach, ponieważ twój krzyż, jeśli będziesz go niósł z godnością, nie będzie jakimś tam zwykłym krzyżem, ale...Świętym Krzyżem. Nie nieś swego krzyża z rezygnacją. Rezygnacja nie ma nic wspólnego z wielkodusznością. Pokochaj swój krzyż. A kiedy go naprawdę pokochasz, to ten twój krzyż będzie...Krzyżem bez krzyża.

Wtedy też na pewno spotkasz, tak jak Jezus, na swej drodze Maryję.