Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Komunikat z wymianą Tajemnic na październik 2019 r..
 

 

 
 
  Trep-bosman    AnnaE

 

Czcigodne Damy, Dostojni Rycerze ŻRFF!
Od pierwszej niedzieli tego miesiąca  rozważamy Tajemnice Różańca Świętego zgodnie z poniższym wykazem.
Proszę o potwierdzenie trwania na modlitwie z ŻRFF swoim zelatorom.

Niech nas Pan Bóg prowadzi!
+

 

Róża pierwsza; Patron - św. o. Pio; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Anna < na FForum AnnaE >   
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie eliasz  
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Davenia 
    * Narodzenie Pana Jezusa Christoforos 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Jerzy Andrzej
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Rosariox
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Marianx/AnnaE
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Anika
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Jacownik
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Agent
    * Ustanowienie Eucharystii Tabula rasa 
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu fatuswombatus 
    * Biczowanie Pana Jezusa Drogosław 
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Marple
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Moherowy Beret
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Jagna 13
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa  Sagitarius
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Mania 
    * Zesłanie Ducha Świętego Adulta 
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ethanol 
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Gapheu  
     
Róża druga; Patron - św. Józef ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Ania, na FForum KAnia <anusiakosz@wp.pl  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Wachmistrz
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Faustyna 
    * Narodzenie Pana Jezusa Murdelio 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni KAnia - zelatorka 
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Luta 
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Żona Murdelio
    * Biczowanie Pana Jezusa Skrzypek 
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Jasiek 
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię miś Korbiniana
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Salcia
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Razar 
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Silvarerum
    * Zesłanie Ducha Świętego Zazula 
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Cathelineau 
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Gromit
     
Róża trzecia; Patron - św. Maksymilian Maria Kolbe ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jesienna  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie JMK
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Mi
    * Narodzenie Pana Jezusa Wolfwind
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Szylkrecik
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Były Elektryk
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Krycha
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Papuga
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Dijon
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Isia
    * Ustanowienie Eucharystii (nie)dzielna
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Jon
    * Biczowanie Pana Jezusa Danna
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Wesołyjanek 
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Jesienna 
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Rajdowski 
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Krzychol66  
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chłodny Żółw 
    * Zesłanie Ducha Świętego Anya
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny JuliaMariaProksa
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Mała Mi
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Antoni
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety KrzysztoFW
    * Narodzenie Pana Jezusa Ziapart
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Palpio 
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni lukrecja
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Thom
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej iMarysia
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Darman - zelator
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Alhibiades 
    * Ustanowienie Eucharystii Ksantypa
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Morana
    * Biczowanie Pana Jezusa Plen 
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Kazimiera
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Pawel
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa DarkH
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Porys
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Alien Life Form 
    * Zesłanie Ducha Świętego Rwitek
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ireneusz
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Jahos
     
Róża piąta; Patron - św. Ludwik Maria Grignion de Montfort ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Andrzej <na FForum Sagatus>  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Sagatus
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Pablo
    * Narodzenie Pana Jezusa Mj
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Bolka
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Zalas
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Kachna Grubachna 
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Trep
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Maltizzy
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Niebieska
    * Ustanowienie Eucharystii Esperance 
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu celnik.mateusz
    * Biczowanie Pana Jezusa Dario68
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Anett190
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Kamykowa
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Rucit
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Bluszczyk Kurdybanek
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Yusek
    * Zesłanie Ducha Świętego Maryl(k)a
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Zakamar
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Notoryczna
     
Róża szósta; Patron - bł. ks. kmdr. ppor. Władysław Miegoń ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Misiek z Sokołówki   
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Kazia
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety AHAWA
    * Narodzenie Jezusa Mamucha
    * Ofiarowanie Jezusa w świątyni (bardzo) cichy wielbiciel
    * Odnalezienie Jezusa w świątyni Osioł
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Jezusa w Jordanie Nemka
    * Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Dama Helena
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Trudnoonik
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Gloomy
    * Ustanowienie Eucharystii Pink Lady
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Anastazja
    * Biczowanie Jezusa Pani Misiowa
    * Cierniem ukoronowanie Jezusa Beata
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Krystek
    * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Marcin
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Fiona
    * Wniebowstąpienie Chrystusa Misiek z Sokołówki
    * Zesłanie Ducha Świętego Cyrylica
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Ichtigo
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi seventh son
     
Róża siódma; Patron - św. Antoni z Padwy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Bender Bending Rodriguez  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie mi
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Romeus
    * Narodzenie Pana Jezusa Owocek Leśny
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Kitchener
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Ombretta
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Julka13
    * Biczowanie Pana Jezusa Lucius
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Katy
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Bender Bending Rodriguez - zelator
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa racingggirl
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Vanitas
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Gambit
    * Zesłanie Ducha Świętego Hyacinthus Stanislaus
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Voynar
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Erjot
     
Róża ósma; Patron - Bł. o. Michał Augustyn Pro, TJ ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Jola - na FF - Teresa  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MaciejGnyszka
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Gniewko
    * Narodzenie Pana Jezusa Teresa - zelatorka
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Tatiana
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Janeite 
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie KaGieBe
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Meliaszka
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Tadeusz Zakrzewski
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Maria 116
    * Ustanowienie Eucharystii Cosubnicus
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu tereska
    * Biczowanie Pana Jezusa nanek
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Luksja
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię A Glasgow
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa ks. Marek
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Yanka
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa mi
    * Zesłanie Ducha Świętego Piotras
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Bieggoo
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Gerwazy
     
Róża dziewiąta; Patron - św. Teresa od Dzieciątka Jezus  ; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Ola S   
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Iwona
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety ania_s
    * Narodzenie Pana Jezusa Bonnie Black
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni faustyna
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Horn
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Ziri
    * Biczowanie Pana Jezusa Rybka27am
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa katarzyna
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię bimekszwili
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Ola S
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa teresa.55
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Mari
    * Zesłanie Ducha Świętego AdamM
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Pref de Zoo
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi polipid
     
Róża dziesiąta; Patron - św. Monika; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Mruk    
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Kajetan Rajski
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Elrond
    * Narodzenie Pana Jezusa Magdalena
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Michałowo48
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Smok Zygmunta
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Tata-niki
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Krtek00857
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Minttu
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Justice
    * Ustanowienie Eucharystii Stanisław
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Mah
    * Biczowanie Pana Jezusa Przepióreczka
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa KatarzynaR
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Hh
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Ewelina
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Mathias von Liechtenstein
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Mruk
    * Zesłanie Ducha Świętego ElaR
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Aurea
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Jurek
     
Róża jedenasta; Patron - św. Ignacy Loyola - ks. Marcin Socha; Zelator - Octavarium  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MagdaD
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Octavarium
    * Narodzenie Pana Jezusa Octavarium – Zelator
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Sylwia 
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Latarnik 
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Aneta
    * Biczowanie Pana Jezusa Vexilifer 
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Tyborek
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Aneta E
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Andriusza
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Trepek
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Babola
    * Zesłanie Ducha Świętego Tiger
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Amersand
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Frania
     
Róża dwunasta; Patron - Św. Scholastyka; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - Marniok  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Marniok
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Elo
    * Narodzenie Pana Jezusa EwaS
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni KingaS
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Oliwka1
II - TAJEMNICE ŚWIATŁA      * Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Basia
    * Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej Isia
    * Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia Dorosegr
    * Przemienienie Pańskie na górze Tabor Asienka
    * Ustanowienie Eucharystii Mąż Asieńki
III - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Tekla
    * Biczowanie Pana Jezusa KonradS
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Celine
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Akatos
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa KAnia
IV - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Boksik
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Emman
    * Zesłanie Ducha Świętego Elo
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Marniok
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Elo
     
Róża trzynasta; Patron - Matka Boża z Fatimy; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - Beatajz  
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie dziadek_do_orzechów
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Beatajz
    * Narodzenie Pana Jezusa SzEm 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni szara_mysz
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Modraszek 
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Hilda Srebrna
    * Biczowanie Pana Jezusa Przemko  
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Jade
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię Edit 
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Teofila_Bepko 
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa KaWa7  
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa Karena
    * Zesłanie Ducha Świętego Opaves  
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mudek
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Magdzia  
     
Róża czternasta; Patron - św. Barbara; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelator - JPL   
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Araghorn 
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Gabryela  
    * Narodzenie Pana Jezusa Krzysztof Kałębasiak 
    * Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Gościu od snów 
    * Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni Salvatore
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Jolak 
    * Biczowanie Pana Jezusa Yepa
    * Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Jeremiasz
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię ElkaZet 
    * Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa Piotr72 
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Pana Jezusa Emigratka 
    * Wniebowstąpienie Pana Jezusa JPL - zelator
    * Zesłanie Ducha Świętego Iarema 
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Elfik 
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Kicior 
     
Róża piętnasta; Patron - Św. Jan Paweł II; Promotor - ks. Marcin Socha; Zelatorka - mmaria   
    paź-19
Część Tajemnica Płatek
I - TAJEMNICE RADOSNE      * Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Kama
    * Nawiedzenie świętej Elżbiety Marcin
    * Narodzenie Jezusa JnK
    * Ofiarowanie Jezusa w świątyni Éowina
    * Odnalezienie Jezusa w świątyni Paweł2
II - TAJEMNICE BOLESNE      * Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Cyrylica
    * Biczowanie Jezusa Cyrylica
    * Cierniem ukoronowanie Jezusa Natenczas
    * Dźwiganie krzyża na Kalwarię andrzej_1580
    * Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Mmaria
III - TAJEMNICE CHWALEBNE      * Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Adrian
    * Wniebowstąpienie Chrystusa JulaK
    * Zesłanie Ducha Świętego Małgosia
    * Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Cyrylica (tymczasowo)
    * Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Helena 
     

 

   

 

www.tapatalk.com/groups/pismejker/rff-zmiana-tajemnic-t8134.html#p145452

 Bóg zapłać osobom rozważającym tymczasowo powierzone Tajemnice i w miarę możliwości proszę o opiekę nad nimi i w tym miesiącu.

____________________________________________________________

Miejsce przy Tajemnicy zajęte tymczasowo przez inną osobę, to miejsce przygotowane być może dla Ciebie czy Twoich bliskich. 

Przybywajcie. 

 

Może jeszcze ktoś jest w stanie poświęcić na modlitwę 5 minut dziennie swojego wolnego czasu?
Tyle trwa modlitwa jedną dziesiątką różańca.


Wypisać można się bez problemu, a może akurat ktoś odkryje miejsce dla siebie w ŻRFF na stałe?
Każdy ma za co ofiarować tę modlitwę. Będąc w Róży ma zasługę odmówienia całego różańca, chociaż rozważy tylko jedną Tajemnicę. Zapomnienie o modlitwie w danym dniu nie jest obciążone grzechem. Jest brakiem zasługi.

Zapraszam do wspólnej modlitwy z ŻRFF.

____________________________________________________________

 Zapisy w jednym z wątków:

pismejker.yuku.com/topic/32/Przydaaby-si-Dama-albo-Rycerz-zgoszenia-ywego-R#.UtfwS7QeUgQ

excathedra.pl/index.php

www.ivrp.pl/viewtopic.php