Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Piąta Tajemnica Chwalebna. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.
Cała jesteś piękna i bez skazy. Jesteś jak ogród zamknięty, Siostro moja, Oblubienico moja — jak zamknięty ogród i zapieczętowane źródło. Veni coronaberis — Pójdź, będziesz ukoronowana (Pnp 4,7,12.8).

Ty i ja, gdybyśmy tylko mogli, uczynilibyśmy Ją także Królową i Panią wszelkiego stworzenia.

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1). Maryja, Dziewica bez zmazy, starła upadek Ewy i swą niepokalaną piętą zgniotła głowę piekielnego węża. Córka Boga, Matka Boga, Oblubienica Boga.

Ojciec, Syn i Duch Święty koronują Ją jako prawowitą władczynię Wszechświata.

Aniołowie składają Jej cześć jako Jej poddani...i patriarchowie, i prorocy, i Apostołowie...i męczennicy, i wyznawcy, i dziewice, i wszyscy święci...i wszyscy grzesznicy, i ty, i ja.