Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Raport, styczeń 2020 r.

 AnnaE

 Zelatorzy ŻRFF

 

Cyfra w nawiasie przy nicku oznacza liczbę miesięcy bez potwierdzenia wspólnej z ŻRFF modlitwy. Jeśli ktoś jednak modli się z nami, proszony jest o potwierdzenie mailem do mnie i Swojego Zelatora.
Gdyby jakiś user czytał ten wątek, jeszcze nie był Płatkiem jednej z naszych Róż, a chciałby nim zostać, niech zgłosi swój akces drogą mailową.
Kilka tajemnic, czasem rozważanych tymczasowo przez zastępców, czeka na swoich Rycerzy. 
 

 

 

 

 

 

Róża piętnasta;

Patron - Św. Jan Paweł II;

Promotor - ks. Marcin Socha;

Zelatorka - mmaria

 

* Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Małgosia
* Nawiedzenie świętej Elżbiety Cyrylica
* Narodzenie Jezusa Michał5
* Ofiarowanie Jezusa w świątyni Kama
* Odnalezienie Jezusa w świątyni Marcin
* Modlitwa Jezusa w Ogrójcu JnK
* Biczowanie Jezusa Éowina
* Cierniem ukoronowanie Jezusa Paweł2
* Dżwiganie krzyża na Kalwarię Cyrylica
* Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Cyrylica
* Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Natenczas
* Wniebowstąpienie Chrystusa andrzej_1580
* Zesłanie Ducha Świętego Mmaria
* Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Adrian
* Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi JulaK