Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Trzecia Tajemnica Chwalebna.
TAJEMNICA TRZECIA CHWALEBNA – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.