Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Piąta Tajemnica Chwalebna.
TAJEMNICA PIĄTA CHWALEBNA – UKORONOWANIE NMP


Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna bezpieczeństwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.