Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Piąta Tajemnica Światła.

TAJEMNICA PIĄTA ŚWIATŁA – USTANOWIENIE EUCHARYSTII


Boże, Ty dla swojej chwały o zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze eucharystycznej czerpał moc płynącą Jego krzyża i zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.