Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Pierwsza Tajemnica Bolesna.
TAJEMNICA PIERWSZA BOLESNA – MODLITWA JEZUSA CHRYSTUSA W OGRÓJCU


Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

+++