Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Trzecia Tajemnica Bolesna.
TAJEMNICA TRZECIA BOLESNA – UKORONOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA


Wszechmogący, wieczny Bożę, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; dajn nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.