Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Czwarta Tajemnica Bolesna.
TAJEMNICA CZWARTA BOLESNA – DROGA KRZYżOWA


Boże Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szatana, spraw abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków.

+++