Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Rozważania na podstawie kolekt mszalnych. Piąta Tajemnica Bolesna.

TAJEMNICA PIĄTA BOLESNA – ŚMIERĆ NA KRZYżU


Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pan, Jezus Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców i poniósł mękę na krzyżu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków

+++