Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Tajemnica Druga Radosna. Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Zapewne potrafisz już, mój mały Przyjacielu, radzić sobie sam. Dotrzymuj tedy z radością towarzystwa Józefowi i Maryi...a dowiesz się o zwyczajach Domu Dawida.

Usłyszysz o Elżbiecie i Zachariaszu, wzruszysz się czystą miłością Józefa, a twoje serce zabije mocniej za każdym razem, kiedy będzie mowa o Dzieciątku, które ma się narodzić w Betlejem...

Podążamy pospiesznie w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy (Łk 1,39).

Przybywamy na miejsce. I oto dom, w którym ma się narodzić Jan Chrzciciel. Elżbieta z wdzięcznością oddaje cześć Matce swego Odkupiciela: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,42-43).

Nie narodzony Chrzciciel poruszył się w jej łonie...(Łk 1,41).

Pokora Maryi wyraża się w Magnificat...I ty, i ja, którzy jesteśmy, którzy byliśmy pyszni, przyrzekamy być pokornymi.