Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Tajemnica Pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. (...) A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». (Mt 3,13.17) Przez chrzest Bóg, nasz Ojciec wziął w posiadanie nasze życie, włączył nas w Chrystusa i zesłał nam Ducha Świętego.
Siła i moc Boga rozświetlają oblicze ziemi.
Rozpalmy świat ogniem, który przyniosłeś przychodząc na ziemię!... Wtedy w dniu bez końca światło Twojej prawdy, o nasz Jezu, oświeci wszystkie umysły.
Królu mój, słyszę, jak wołasz głosem mocnym, nadal brzmiącym: ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? – przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. I odpowiadam – całym sobą – wszystkimi moimi zmysłami i władzami: ecce ego: quia vocasti me! – Oto jestem: przecież mnie wołałeś!
Na Chrzcie świętym Pan odcisnął w twej duszy niezniszczalną pieczęć: jesteś dzieckiem Bożym.
Dziecko, czyż nie rozpala cię pragnienie dążenia do tego, by wszyscy Go kochali?