Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Trzecia Tajemnica Światła. Głoszenie Królestwa Bożego

– Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał (Mk 2, 13).
Jezus spostrzega łodzie nad brzegiem. Do jednej z nich wchodzi. Do łodzi każdego z nas wchodzi z tak wielką naturalnością!
Zbliżając się do Chrystusa powinieneś pamiętać, że On jest bardzo blisko ciebie, że przebywa w tobie: regnum Dei intra vos est (Królestwo Boże pośród was jest - Łk 17, 21). Znajdziesz Go w swoim sercu.
Chrystus powinien królować przede wszystkim w naszej duszy. Aby On mógł we mnie królować, potrzebuję obfitości Jego łaski. Tylko w ten sposób każde uderzenie mojego serca, każdy mój oddech, najbardziej ulotne spojrzenie, najzwyklejsze słowo, najzwyczajniejsze odczucie przemieni się w radosne hosanna dla mojego Króla, Chrystusa.
Duc in altum — Wypłyń na głębię! — Pozbądź się tego pesymizmu, który sprawia, że tchórzysz. Et laxate retia vestra in capturam — i zarzućcie sieci na połów. Powinniśmy więc zaufać słowom Pana: wejść do łodzi, chwycić za wiosła, podnieść żagle i wyruszyć w bezkres świata, który Chrystus daje nam w dziedzictwo.
Et regni eius non erit finis — A Królestwu jego nie będzie końca! — Czyż nie raduje cię praca w służbie takiego Królestwa?