Żywy Różaniec Forum Frondy
RSS
Cantigas de Santa Maria, Pieśń 3

<< Poprzednia   Następna >>

Esta é como Santa Maria fez cobrar a Theophilo a carta que fezera cono demo, u se tornou seu vassalo.

Mais nos faz Santa Maria
a seu Fillo perdõar,
que nos per nossa folia
ll´ imos falir e errar.

Por ela nos perdõou
Deus o pecado d´Adam
da maçãa que gostou,
per que soffreu muit´ affan
e no inferno entrou;
mais a do mui bon talan
tant´ a seu Fillo rogou,
que o foi end´ el sacar.

Mais nos faz Santa Maria...

Pois ar fez perdon aver
a Theophilo, un seu
servo, que fora fazer
per conssello dun judeu
carta por gãar poder
cono demo, e lla deu;
e fez-ll´ en Deus descreer,
des i a ela negar.

Mais nos faz Santa Maria...

Pois Theophilo assi
fez aquesta trayçon,
per quant´ end´ eu aprendi,
foy do demo gran sazon;
mais depoys, segund´ oý,
repentiu-ss´ e foy perdon
pedir logo, ben aly
u peccador sol achar.

Mais nos faz Santa Maria...

Chorando dos ollos seus
muito, foy perdon pedir,
u vyu da Madre de Deus
a omagen; sen falir
lle diss´: «Os peccados meus
son tan muitos, sen mentir,
que, se non per rogos teus,
non poss´ eu perdon gãar.»

Mais nos faz Santa Maria...

Theophilo dessa vez
chorou tant´ e non fez al,
trões u a que de prez
todas outras donas val,
ao demo mais ca pez
negro do fog´ infernal
a carta trager-lle fez,
e deu-lla ant´ o altar.

Mais nos faz Santa Maria...

 

 

 

O tym jak Maryja sprawiła, że Teofil odzyskał pismo, które podpisał diabłu, obiecując stać się jego wasalem.

´Najświętsza Maryja błaga swojego Syna by przebaczył grzechy cięższe niż te, które w naszej głupocie popełniamy przez zaniedbanie oraz błądząc.´

Dzięki Jej wstawiennictwu Bóg wybaczył Adamowi, który zgrzeszył zjadając jabłko - z tego powodu boleśnie cierpiał i trafił do Piekła. Ona zaś w swojej Dobrej Woli tak usilnie prosiła swojego Syna, że Ów wydobył go stamtąd.

Podobnie, spowodowała, że przebaczenie uzyskał jej sługa o imieniu Teofil. Wskutek rady pewnego żyda, by zdobyć władzę podpisał on z diabłem układ i pozwolił, by diabeł pismo miał w swej pieczy. Diabeł sprawił, że Teofil przestał wierzyć w Boga i wyparł się Maryi.

Po dopuszczeniu się tej zdrady, jak się dowiedziałem, Teofil przez jakiś czas służył diabłu. Potem, tak słyszałem, pożałował i szukał przebaczenia tam, gdzie grzesznicy mają w zwyczaju go poszukiwać.

Płacząc gorzko, poprosił o przebaczenie tam, gdzie zobaczył statuetkę Matki Boskiej. Całkiem szczerze Jej powiedział: "Moje grzechy są tak ciężkie - przyznaję, bez Twoich modlitw nigdy nie uzyskam przebaczenia."

Następnie Teofil płakał bez przerwy tak długo, aż Maryja, więcej warta niż wszystkie inne damy, sprawiła, że czarny jak smoła diabeł przyniósł Jej z piekielnego ognia pismo Teofila i przed swoim ołtarzem mu je oddała.

 


<< Poprzednia   Następna >>